Η κατανομή ανά Δήμο των 75 εκ. ευρώ της έκτακτης επιχορήγησης. Tι ποσό παίρνει κάθε δήμος

Τοπική Αυτοδιοίκηση
Tools

Η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για την έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της χώρας με το ποσό των 75 εκ. ευρώ για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών που δημιούργησε η υγειονομική κρίση αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» σήμερα το πρωί.

Η απόδοση του ποσού που αναλογεί σε κάθε Δήμο θα γίνει με χρηματική εντολή του Υπ. Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Δείτε εδώ την αναλυτική ανά Δήμο επιχορήγηση

https://www.myota.gr/wp-content/uploads/2020/05/64%CE%A7%CE%9246%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-9%CE%A58.pdf

myota