€ 114 εκατ. σε Δήμους και Περιφέρειες: Πόσα παίρνει ο καθένας και γιατί

Τοπική Αυτοδιοίκηση
Tools

Με δύο Αποφάσεις της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών κατανεμήθηκαν χθες συνολικά 114.383.214,67 ευρώ στους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας.

Τα χρήματα προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή δεν είναι επιπλέον πρόσθετη επιχορήγηση του Κράτους προς τους ΟΤΑ.

Σημειώνεται, επίσης, ότι δεν πρόκειται για κάποια έκτακτη εξέλιξη, αλλά για την αναμενόμενη τακτική 8η δόση από τους ΚΑΠ για το τρέχον έτος.

Αναλυτικότερα: 

I] Με την αριθμ. 51211/13.8.2020 Απόφασή της, κατανέμονται 106.492.966,16 ευρώ από τους ΚΑΠ των Δήμων, ως όγδοη (Η΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2020 σε όλους τους Δήμους της Χώρας.

Τα χρήματα προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους, καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που επιχορηγούνται με ξεχωριστές Αποφάσεις του Υπουργείου έως την έκδοση αυτών, εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη.

Μπορείτε να δείτε το ποσό που λαμβάνει κάθε Δήμος στον παρακάτω σύνδεσμο (link):

https://www.airetos.gr/UsersFiles/Documents/1o_Dimoi51211kap.pdf 

II] Τα χρήματα των Περιφερειών είχαν δοθεί ημέρες νωρίτερα εν συγκρίσει με εκείνα των Δήμων.

Συγκεκριμένα δέκα ημέρες πριν την ανωτέρω Απόφαση, με την αριθμ. 49204/3.8.2020 κατανεμήθηκαν 7.890.248,51 ευρώ από τους ΚΑΠ των Περιφερειών, ως όγδοη (Η΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2020 σε όλες τις Περιφέρειες, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα Αιρετά όργανά τους.

Το ποσό για κάθε Περιφέρεια αποτυπώνεται  στον παρακάτω σύνδεσμο (link):

https://www.airetos.gr/UsersFiles/Documents/2o_Perifereies49204kap.pdf

airetos