€ 33,6 εκατ. σε 326 δήμους  για μισθοδοσία 9.474 σχολικών καθαριστριών - Tι ποσό δίνεται σε κάθε Δήμο

Τοπική Αυτοδιοίκηση
Tools

Με Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών, κατανέμονται 33.642.800,00 ευρώ σε 326 Δήμους της Χώρας.

Τα χρήματα δίνονται για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (9.474) ατόμων σε θέσεις προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2020-21, σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων και των μειονοτικών σχολείων, αρμοδιότητας των οικείων Δήμων, για το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020.

Τα εκατομμύρια προέρχονται από το λογαριασμό των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) των Δήμων, στην Απόφαση όμως υπάρχει μνεία Απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών, που εκδόθηκε την 24η Σεπτεμβρίου και αύξησε τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020 του υπό φορέα 1007-206-0000000 και ΑΛΕ 2310401001 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την Απόφαση, με τον Πίνακα που παρουσιάζει το ποσό που παίρνει κάθε ένας από τους 326 Δήμους στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.airetos.gr/UsersFiles/Documents/65051.pdf

airetos