Στους Δήμους οι τρεις πρώτες δόσεις της τ.ΣΑΤΑ ύψους 35 εκ  για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων

Τοπική Αυτοδιοίκηση
Tools

Με Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. 29852/16.4.2021) δίνονται οι τρεις πρώτες δόσειςτου 2021 από τα λεφτά των Δήμων, που αφορούν την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, γνωστά ως τέως ΣΑΤΑ.

Διευκρινίζουμε ότι πρόκειται για χρήματα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των Δήμων, δηλαδή προέρχονται από τα λεφτά όλων των Δήμων της Χώρας, και δεν αποτελούν επιπλέον πρόσθετη χρηματοδότηση από το Κεντρικό Κράτος προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Προβλέπονται στο άρθρο 259 του Καλλικράτη (ν.3852/2010) ως ισχύει. 

Την Απόφαση υπέγραψε πολιτικός, και όχι η Υπηρεσιακή Γραμματέας όπως συνέβαινε μέχρι πρότινος.  

Για να δείτε την Απόφαση με τον Πίνακα κατανομής, όπου αναγράφεται το ποσό που παίρνει κάθε ένας από τους 332 Δήμους για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.airetos.gr/UsersFiles/Documents/29852.pdf

airetos