Στους 332 Δήμους 106 εκατομ. για την 8η τακτική δόση ΚΑΠ, αναλυτικά

Τοπική Αυτοδιοίκηση
Tools

Δημοσιεύθηκε την 11η Αυγούστου Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για την απόδοση συνολικά 106.401.614,04 ευρώ στους Δήμους της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των Δήμων έτους 2021.

Τα χρήματα, όπως προαναφέραμε, προέρχονται από τα λεφτά όλων των Δήμων και δεν πρόκειται για κάποια έκτακτη εξέλιξη.

Αναλυτικότερα, με την αριθμ. 60505/11.8.2021 Απόφαση κατανέμονται 106.401.614,04 ευρώ από τους ΚΑΠ των Δήμων, ως όγδοη (Η΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2021 στους 332 Δήμους.

Τα χρήματα προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους, καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που επιχορηγούνται με ξεχωριστές Αποφάσεις του Υπουργείου έως την έκδοση αυτών, εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη. 

Μπορείτε να δείτε το ποσό που λαμβάνει κάθε Δήμος στον σύνδεσμο

https://www.airetos.gr/UsersFiles/Documents/332otakap12082021.pdf