Διατίθενται 28 εκ. € για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων. Η κατανομή ανά Δήμο

Τοπική Αυτοδιοίκηση
Tools

Ο Αν Υπουργός Εσωτερικών κ. Πέτσας υπέγραφε την κατανομή, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό ύψους 28.000.000,00 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας.

To ποσό αυτό χορηγείται για την  κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς κάθε Δήμου.

Δείτε τον πίνακα με το πόσα χρήματα παίρνει κάθε δήμος.

https://www.myota.gr/wp-content/uploads/2021/08/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%A5%CE%A0.%CE%95%CE%A3.-6203620.08.2021.pdf