Τροπολογία Νόμου για τη χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων και Περιφερειών

Τοπική Αυτοδιοίκηση
Tools

Τη δυνατότητα χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν σε ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού αφορά το άρθρο 10 Τροπολογίας που ψηφίζεται σήμερα Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου στη Βουλή, μέσα σε άσχετο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου.

Με το εν λόγω άρθρο τροποποιείται η παρ.2 του αρ.75 του ν.4735/2020, η οποία είχε προστεθεί με το αρ.54 του ν.4809/2021.

Εκεί οριζόταν ότι από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 θα άρχιζε η ισχύς της παρ.2 του αρ.66 του ν.4735/2020, όπως είχε τροποποιηθεί με το αρ.65 του ν.4809/2021.

Δηλαδή, από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 θα άρχιζε να ισχύει το εξής: « Αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση του αρ.8 του ν.2725/1999 και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του αρ.142 του ν.4714/2020, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ. » 

Τώρα λοιπόν, με την Τροπολογία που ψηφίζεται σήμερα, δίνεται ΠΑΡΑΤΑΣΗ και η ημερομηνία « 1η.9.2021 » αντικαθίσταται με την ημερομηνία « 1η.8.2022 ».

airetos