Τα ποσά που καταβάλονται ανά Δήμο και Περιφέρεια από τις Αποφάσεις χορήγησης της 9ης δόσης των ΚΑΠ

Τοπική Αυτοδιοίκηση
Tools

Δημοσιεύθηκαν οι δύο Αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για την απόδοση της 9ης τακτικής δόσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) του 2021 στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Δόθηκαν συνολικά 114.353.826,08 ευρώ στους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας.

Τα χρήματα, όπως προαναφέραμε,προέρχονται από τα λεφτά των ΟΤΑ και δεν πρόκειται για κάποια έκτακτη εξέλιξη, αλλά για την αναμενόμενη δόση του τρέχοντος έτους.

Αναλυτικότερα: 

I]Με την αριθμ. 67374/16.9.2021 Απόφαση, αποδίδονται 106.380.114,04 ευρώ από τους ΚΑΠ των Δήμων, ως ένατη (Θ΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2021 στους 332 Δήμους.

Τα χρήματα προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους, καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που επιχορηγούνται με ξεχωριστές Αποφάσεις του Υπουργείου έως την έκδοση αυτών, εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη.

Μπορείτε να δείτε το ποσό που λαμβάνει κάθε Δήμος εδώ

 https://www.airetos.gr/UsersFiles/Documents/67374_Dimoi.pdf

II]Με την αριθμ.67412/16.9.2021 Απόφαση αποδίδονται 7.973.712,04 ευρώ από τους ΚΑΠ των Περιφερειών, ως ενάτη (Θ΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2021 στις 13 Περιφέρειες, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα Αιρετά όργανά τους.

Το ποσό για κάθε Περιφέρεια αποτυπώνεται εδώ

https://www.airetos.gr/UsersFiles/Documents/67412_perifereies.pdf