Οι Δήμοι αποκτούν δια νόμου το δικαίωμα ίδρυσης Κέντρων αποκατάστασης και αποθεραπείας

Τοπική Αυτοδιοίκηση
Tools

Με τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο νομοσχέδιο «Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων «πρόγραμμα Κυψέλη» για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών σε βρεφικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς – Διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας – προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία και άλλες διατάξεις δίνεται το δικαίωμα και στους δήμους να ιδρύουν Κέντρα Αποκατάστασης.

Συγκεκριμένα με το Άρθρο 9: Ίδρυση κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης από ΝΠΔΔ – τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 10 του νόμου 2072/1992 (Ά 125). Τροποποιείται ως προς τα νομικά πρόσωπα που δύνανται να ιδρύουν και να λειτουργούν κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης και διαμορφώνεται ως εξής:

Οι δήμοι και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας του άρθρου 9 του νόμου 4109/2013 (Α’ 16) φυσικά πρόσωπα καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα, δύνανται να ιδρύουν και να έχουν σε λειτουργία κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης για την παροχή υπηρεσιών υγείας και νοσηλείας σε ασθενείς εσωτερικούς ή εξωτερικούς που έχουν ανάγκη φυσικής αποκατάστασης και πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφοριακού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος καθώς και από νοητική αναπηρία χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα μέσα και τις μεθόδους της ιατρικής αποκατάστασης.

Στα κέντρα αυτά μπορεί να λειτουργούν ξενώνες αποκατάστασης για ασθενείς που χρειάζεται επανέλεγχο.

myota