Υπουργός Υγείας προς Δήμους και Περιφέρειες για συσσίτια, κοινωνικά παντοπωλεία και διάθεση ειδων ένδυσης

Τοπική Αυτοδιοίκηση
Tools

Εγκύκλιο για την προστασία της Δημόσιας Υγείας κατά την παροχή συσσιτίων και τους υγειονομικούς όρους λειτουργίας των κοινωνικών παντοπωλείων, απέστειλε ο Υπουργός Υγείας, μεταξύ άλλων, σε όλους τους Περιφερειάρχες και σε όλους τους Δήμους (δια της ΚΕΔΕ).

Όπως σημειώνει, για τα κοινωνικά παντοπωλεία και τη διοργάνωση συσσιτίων από τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, η ίδρυση και η λειτουργία τους ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.2 του ν.4071/2012.

Στην Εγκύκλιο παρατίθενται οι βασικοί κανόνες υγιεινής που πρέπει να τηρούνται από όσους ασχολούνται με την παρασκευή και διάθεση συσσιτίων ώστε να διασφαλίζεται όσο το δυνατόν καλύτερα η υγιεινή και η ασφάλεια των γευμάτων.

Αναφορικά με τους κανόνες υγιεινής που πρέπει να τηρούνται από τα κοινωνικά παντοπωλεία όσον αφορά τη διάθεση τροφίμων και ποτών, επισημαίνεται ότι ισχύουν οι όροι όπως αυτοί αναφέρονται για τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου σύμφωνα με την αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οίκ.47829/21.7.2017 Υπουργική Απόφαση.

Στην περίπτωση που παρέχονται και μεταχειρισμένα είδη ιματισμού, ένδυσης και υπόδησης, αυτά οφείλουν να είναι σε καλή κατάσταση και καθαρά.

Οι χώροι διανομής ρούχων “από δεύτερο χέρι”, πρέπει να διαθέτουν αναρτημένες οδηγίες προς ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού, ώστε να γίνεται επιπλέον επιμελής εξέταση και καθαρισμός των ειδών, από τον τελικό καταναλωτή/χρήστη, πριν την χρησιμοποίησή τους.

Όσον αφορά την πανδημία, υπενθυμίζεται η τήρηση των γενικών κατευθυντήριων οδηγιών για τα μέτρα ελέγχου πρόληψης διασποράς του κορωνοϊού: Φυσική απόσταση (κατά προτίμηση τουλάχιστον 2 μέτρων), χρήση προστατευτικής μάσκας, υγιεινή χεριών, καλός αερισμός χώρων, συχνή απολύμανση επιφανειών.

Τέλος, το Υπουργείο ζητά από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, να το ενημερώνουν εγγράφως, σχετικά με τους διενεργούμενους ελέγχους στους παραπάνω χώρους.