Ολόκληρο το κείμενο της συμφωνίας στο Eurogroup. Bαρουφάκης: Αλλάξαμε σελίδα για Ελλάδα και Ευρώπη

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Tools

baroufakis symfvnia

Ολοκλήρωση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της υφιστάμενης συμφωνίας, υποβολή εκ μέρους της ελληνικής πλευράς αναλυτικής λίστας με τα μέτρα που σκοπεύει να λάβει, καθορισμός του στόχoυ του δημοσιονομικού πλεονάσματος του 2015 με βάση την οικονομική συγκυρία του έτους και τετράμηνη παράταση του προγράμματος προβλέπει μεταξύ άλλων η συμφωνία του Eurogroup, στην οποία ο όρος «τρόικα» έχει πλήρως απαλοιφθεί.

Η δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα

Το Eurogroup επαναλαμβάνει την εκτίμησή του για τις αξιοσημείωτες προσπάθειες προσαρμογής που έχουν γίνει από την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων είχαμε μαζί με τους Θεσμούς, έναν εντατικό και εποικοδομητικό διάλογο με τη νέα ελληνική κυβέρνηση και σήμερα καταλήξαμε σε κοινό έδαφος.

Το Europgroup σημειώνει, στο πλαίσιο της υπάρχουσας διευθέτησης, το αίτημα της Ελλάδας για παράταση της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, η οποία διέπεται από μία σειρά δεσμεύσεων.

Ολόκληρο το κείμενο της συμφωνίας στο Eurogroup

Ο σκοπός της επέκτασης είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της αξιολόγησης στη βάση των όρων της υπάρχουσας διευθέτησης (συμφωνίας), και με την καλύτερη δυνατή χρήση της υπάρχουσας ευελιξίας που θα επιθεωρηθεί από κοινού με τις ελληνικές αρχές και τους θεσμούς.

Η παράταση αυτή θα παράσχει επίσης τη γεφύρωση του χρόνου για τις συζητήσεις προς μία πιθανή επόμενη διευθέτηση (συμφωνία) μεταξύ του Eurogroup, των θεσμών και της Ελλάδας.

Οι ελληνικές αρχές θα παρουσιάσουν μία πρώτη λίστα των μεταρρυθμιστικών μέτρων, βασισμένων στην τρέχουσα συμφωνία, έως το τέλος της Δευτέρας 23 Φεβρουαρίου.

Οι θεσμοί θα παράσχουν μία πρώτη άποψη για το κατά πόσον αυτά είναι επαρκή για να υπάρξει ένα έγκυρο σημείο έναρξης για την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

Η λίστα αυτή θα διευκρινισθεί περαιτέρω και μετά θα συμφωνηθεί με τους θεσμούς στα τέλη Απριλίου.

Μόνο με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης αυτής της παρατεινόμενης συμφωνίας από τους θεσμούς θα επιτραπεί την εκταμίευση της δόσης που απομένει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και τη μεταφορά των κερδών του 2014 από τα ελληνικά ομόλογα που διακρατούν οι κεντρικές τράπεζες της ευρωζώνης (SMP). Και τα δύο χρειάζονται εκ νέου έγκριση από το Eurogroup.

Εν αναμονή της αξιολόγησης από τους θεσμούς, το Eurogroup συμφωνεί ότι τα κεφάλαια που είναι διαθέσιμα ως απόθεμα του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (HFSF) θα πρέπει να παραμείνουν δεσμευμένα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και εκτός της δικαιοδοσίας τρίτου μέρους κατά τη διάρκεια της περιόδου παράτασης της δανειακής σύμβασης (MFFA). Τα κεφάλαια αυτά θα είναι διαθέσιμα καθ όλη τη διάρκεια της επέκτασης της δανειακής σύμβασης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών και το κόστος των αποφάσεων. Θα αποδεσμευτούν μόνο με αίτημα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Υπό αυτό το φως, καλοσωρίζουμε τη δέσμευση των ελληνικών αρχών να εργαστούν σε συμφωνία με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς και εταίρους. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζουμε την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Συμφωνούμε επιπλέον ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα συνεχίσει να παίζει το ρόλο του.

Οι ελληνικές αρχές εξέφρασαν την ισχυρή δέσμευσή τους να διευρύνουν και να εμβαθύνουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της ανάπτυξης και των προοπτικών απασχόλησης, διασφαλίζοντας σταθερότητα και ανθεκτικότητα του δημοσιονομικού τομέα και ενισχύοντας τη κοινωνική δικαιοσύνη. Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να εφαρμόσουν μακροπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις για την πάταξη της φοροδιαφυγής και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ελληνικές αρχές υπόσχονται να χρησιμοποιήσουν με το βέλτιστο τρόπο τη συνεχιζόμενη διάθεση τεχνικής βοήθειας.

Οι ελληνικές αρχές επαναλαμβάνουν την αδιαμφισβήτηση δέσμευσή τους να τηρήσουν τις δανειακές υποχρεώσεις προς όλους τους πιστωτές, πλήρως και έγκαιρα.

Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται επιπλέον να διασφαλίσουν τα πρέποντα πρωτογενή πλεονάσματα ή τα οικονομικά έσοδα που απαιτούνται για τη βιωσιμότητα του χρέους, σύμφωνα με την απόφαση του Eurogroup του Νοεμβρίου του 2012. Οι θεσμοί θα λάβουν υπόψιν τις οικονομικές συνθήκες του 2015 για τον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος του 2015.

Υπό το φως αυτών των δεσμεύσεων, καλωσορίζουμε ότι σε έναν αριθμό τομέων, οι προτεραιότητες της ελληνικής πολιτικής μπορούν να συνεισφέρουν σε μια ενίσχυση και καλύτερη εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να απόσχουν από κάθε ανατροπή μέτρων ή μονομερείς αλλαγές στις πολιτικές αυτές και στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα είχαν αρνητικές συνέπειες στους δημοσιονομικούς στόχους, στην οικονομική ανάκαμψη ή τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, όπως αξιολογούνται από τους θεσμούς.

Επί τη βάσει αυτού του αιτήματος των δεσμεύσεων των ελληνικών αρχών μ, των συμβουλών των Θεσμών και της σημερινής συμφωνίας, θα ξεκινήσουμε τις εθνικές διαδικασίες με σκοπό να πετύχουμε μία τελική απόφαση για την επέκταση της τρέχουσας EFSF Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, για έως και 4 μήνες από το Διοικητικό Συμβούλιο του EFSF.

Προσκαλούμε επίσης τους θεσμούς και τις ελληνικές αρχές να ξεκινήσουν αμέσως την εργασία που θα επιτρέψει την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

Παραμένουμε δεσμευμένοι να παράσχουμε επαρκή υποστήριξη στην Ελλάδα, εωσότου κατακτήσει πλήρη πρόσβαση στην αγορά και εφόσον τιμήσει τις δεσμεύσεις της εντός του συμπεφωνημένου πλαισίου.

Βαρουφάκης: Αλλάξαμε σελίδα ως Ελλάδα και ως Ευρώπη

Αποδείξαμε ότι μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε μέσα σε ασφυκτικά πλαίσια και να να φέρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Βαρουφάκης, μετά το τέλος του Eurogroup, στις Βρυξέλλες.
Βαρουφάκης: Αλλάξαμε σελίδα ως Ελλάδα και ως Ευρώπη

«Η Ελλάδα σήμερα βγήκε από τη μοναχική απομόνωση στην οποία βρισκόταν τα τελευταία πέντε χρόνια των Μνημονίων» δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Γιάνης Βαρουφάκης σε συνέντευξη Τύπου, λίγο μετά τη λήξη των εργασιών του Eurogroup στις Βρυξέλλες.

Όπως είπε ο κ. Βαρουφάκης, σήμερα η Ελλάδα, μέσα από τη διαπραγματευτική της στρατηγική, κατάφερε να δώσει στην Ελλάδα και στην Ευρώπη την ευκαιρία να γυρίσουμε όλοι μαζί σελίδα και να μιλάμε ξανά για μια Ευρώπη των λαών και για το ιδεώδες μιας κοινής πορείας προς την ευημερία.
«Χρειάστηκαν τρεις συνεδριάσεις του Eurogroup για να αλλάξουμε σελίδα ως Ελλάδα και ως Ευρώπη» ανέφερε. Η διαπραγμάτευση, πρόσθεσε, γίνεται για να επιτευχθεί μία συμφωνία. Σημαίνει ταυτόχρονα, όπως εξήγησε, αμοιβαίες κινήσεις συμβιβασμού, αλλά και να έχεις τη δυνατότητα να πεις όχι σε αυτό που θα σου προτείνουν, αν αυτό που σου προτείνουν δεν είναι σωστό, στη βάση ότι δεν έχεις τη λαϊκή εντολή να το αποδεχτείς.

Σήμερα, σημείωσε, «δείξαμε ότι η προσπάθεια εγκλωβισμού της νέας κυβέρνησης στις ασφυκτικές προθεσμίες που έδωσε η προηγούμενη κυβέρνηση, απέτυχε».

«Παρά το ότι αντιμετωπίζαμε την ημερομηνία της 28ης Φεβρουαρίου και τα χρονικά περιθώρια ήταν απάνθρωπα ασφυκτικά για μια νέα κυβέρνηση, αποδείξαμε ότι μπορούμε να διαπραγματευτούμε με καλή πίστη και να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Καταφέραμε να συνδυάσουμε τη λογική και την ιδεολογία. Τον σεβασμό στους κανόνες και στη δημοκρατία. Να μην αποδεχθούμε τη ρήση κάποιων ότι η δημοκρατία δεν αλλάζει τίποτα. Συνδυάσαμε την αποφασιστικότητα να μείνουμε όρθιοι, να μη μείνουμε σκυφτοί, ιδίως κάτω από το βάρος της πίεσης και των χρονικών ορίων και των εξελίξεων» τόνισε και πρόσθεσε:

«Να είμαστε όρθιοι με επιδέξια διαπραγματευτική στρατηγική που οδήγησε σε μία συμφωνία. Αυτή δεν είναι στιγμή για να γιορτάσουμε παραπάνω. Αυτή η συμφωνία είναι ένα μικρό βήμα σε μια μεγάλη κατεύθυνση. Κάθε μεγάλος αγώνας ξεκινάει από ένα πρώτο βήμα».
«Όταν φύγω από τις Βρυξέλλες θα καταπιαστούμε να παράξουμε τον κατάλογο των μεταρρυθμίσεων αυτής της κυβέρνηση σε συνδυασμό με τους εταίρους μας. Το Σαββατοκύριακο θα είναι ένα σαββατοκύριακο δημιουργίας και χαράς ότι η Ελλάδα αφήνει το Μνημόνιο πίσω και γινόμαστε συνσυγγραφείς του καταλόγου των μεταρρυθμίσεων που θα εισάγουμε» επισήμανε.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι αποφευχθήκαν νέα υφεσιακά μέτρα, αναιρέθηκαν οι δεσμεύσεις της προηγούμενης κυβέρνησης για μειώσεις συντάξεων, αύξηση ΦΠΑ στα νησιά. «Ανατρέψαμε το αποπνιχτικό πρωτογενές πλεόνασμα του 3% φέτος» πρόσθεσε και τόνισε:
«Αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα που θα πετύχουμε φέτος θα συνάδει, σύμφωνα με την απόφαση του Eurogroup, με τη δική μας εκτίμηση και των εταίρων μας όσον αφορά τις συνθήκες που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία. Για να έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα για τις επόμενες χρονιές που να συνάδουν με τις πραγματικές παραμέτρους της ελληνικής οικονομίας.

Να επανεκτιμήσουμε μαζί με το ΔΝΤ και άλλους φορείς ποιο είναι το βέλτιστο πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο συνάδει παράλληλα με την απομείωση του χρέους, στην έξοδο της Ελλάδας από την κρίση και να ανακουφιστεί ο ιδιωτικός τομέας στην Ελλάδα. Αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα που ήταν συμφωνημένα, ουσιαστικά θα οδηγούσαν στην πλήρη ασφυξία για τα επόμενα 5-8 χρόνια».

Σημείωσε, επίσης, ότι «έχουμε κάποιες δεσμεύσεις» και διευκρίνισε: «Δεσμευθήκαμε ότι δεν θα προβούμε σε μονομερείς κινήσεις που θα έχουν αρνητικό αποτέλεσμα στη δημοσιονομική ισορροπία, στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Αυτές είναι δεσμεύσεις που εμείς θέλουμε. Όποιες μεταρρυθμίσεις εισάγουμε (είτε εργασιακά, είτε κόκκινα δάνεια, είτε ληξηπρόθεσμες οφειλές των πολιτών στο κράτος) δεν θέλουμε εμείς οι ίδιοι να έχουν αυτές οι ρυθμίσεις αρνητικό αντίκτυπο».

«Στο τετράμηνο στο οποίο συμφωνήσαμε ότι θα είναι η περίοδος που χτίζουμε μια νέα Ευρώπη, συμφωνήσαμε ότι θα βάλουμε μπρος μια διαπραγμάτευση που θα οδηγήσει από τον Ιούλιο και πέρα σε ένα νέο συμβόλαιο για την Ελλάδα με τους εταίρους μας και το ΔΝΤ, του οποίου το πρόγραμμα έτσι κι αλλιώς λήγει το Μάρτιο του 2016» κατέστησε σαφές.

Το ΔΝΤ είναι το καθ΄ υλην αρμόδιο να συζητήσει αυτό που λέγεται Debt Sustainability Agreement, με τρόπο που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να αναπνεύσει και θα έχουν και αυτοί να κερδίσουν από την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, υπογράμμισε.