Στα σκαριά συμφωνία κοινοπραξίας εταιρειών και Πανεπιστημίων με το ΥΠΕΘΑ και την ΕΕ για την κατασκευή καινοτόμων ελληνικών "drones"

Τεχνολογία
Tools

Την 2α Δεκεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, η εναρκτήρια συνεδρίαση, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των οντοτήτων της κοινοπραξίας -με συντονιστή (Coordinator) την εγχώρια εταιρεία «Intracom Defense Electronics – IDE»-, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ, που αφορά στη διαδικασία κατάρτισης της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ καιτης επικεφαλής εταιρείας της κοινοπραξίας για την υλοποίηση του προγράμματος «Low Observable Tactical Unmanned Air System – LOTUS», για τη σχεδίαση και κατασκευή πρωτότυπου, καινοτόμου, μη επανδρωμένου αεροσκάφους για αποστολές επιτήρησης σε τακτικό επίπεδο.

Αυτό γνωστοποίησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή βουλευτές της Ελληνικής Λύσης με θέμα «Συνεργασία και ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής αερο-οχημάτων («drones»)».

Αναφερόμενος στην μέχρι σήμερα πορεία του εν εξελίξει προγράμματος ο κ.Παναγιωτόπουλος υπενθύμισε τα εξής:

-Το ΥΕΘΑ, δια του αρμοδίου φορέα παρακολούθησης και συντονισμού της Αμυντικής Έρευνας – Τεχνολογίας και Βιομηχανίας (ΓΔΑΕΕ), συντονίζει την συμμετοχή της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανίας (ΕΑΒΙ) στο European Defence Industrial Development Programme(EDIDP), το οποίο είναι προπαρασκευαστικού χαρακτήρα για τη διετία 2019-2020, υπό την έννοια της προετοιμασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης(ΕΕ), των κρατών μελών (κ-μ) και της βιομηχανίας για την αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (European Defence Fund – EDF), το οποίο θα χρηματοδοτήσει την αμυντική έρευνα, τεχνολογία και ανάπτυξη σχετικών προϊόντων σε τακτική βάση από το 2021.

-Με βάση τα διαλαμβανόμενα στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1092/2018, τον Σεπτέμβριο 2019 υπεβλήθη προς αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η πρόταση «Low Observable Tactical Unmanned Air System – LOTUS», για τησ χεδίαση και κατασκευή πρωτότυπου, καινοτόμου, μη επανδρωμένου αεροσκάφους (Α/Φ) για αποστολές επιτήρησης σε τακτικό επίπεδο, από κοινοπραξία ευρωπαϊκών οντοτήτων, με συντονιστή (Coordinator) την εγχώρια εταιρεία «Intracom DefenseElectronics – IDE».

-Η πρόταση υποστηρίζεται από κοινού με την Κυπριακή Δημοκρατία, στο πλαίσιο εφαρμογής της Διακρατικής Συμφωνίας {Μνημόνιο Συναντίληψης -Memorandum of Understanding (MOU)}, η οποία υπεγράφη μεταξύ ΥΠΕΘΑ και υπουργείου Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας για την από κοινού συμμετοχή των δύο χωρών στο European Defence Industrial Development Programme(EDIDP 2019-2020), κατόπιν σχετικής έγκρισης του ΚΥΣΕΑ(συνεδρίαση 16-9-2019).

-Την 15η Ιουνίου 2020, κατόπιν αξιολόγησης των υποβληθεισών αναπτυξιακών προτάσεων από Ομάδα Ανεξάρτητων Αξιολογητών(Evaluators Team), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σχετικό δελτίο Τύπου (Press Release) κοινοποίησε ταποτελέσματα της υπόψη αξιολόγησης, ενημερώνοντας παράλληλα ότι η πρόταση «LOTUS» με συνολικό προϋπολογισμό 9.698.195 Euro, θα λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ το ποσό των 8.779.380 Euro.

Το υπολειπόμενο ποσό, θα καλυφθεί, από κοινού, από την Ελλάδα και την Κύπρο, σε ποσοστό 85% και 15%, αντίστοιχα. Η πρόταση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός σαράντα πέντε μηνών.

-Μετά την επιτυχή αξιολόγηση της πρότασης, εκκίνησε η διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της επικεφαλής εταιρείας της κοινπραξίας (ΚΞ), IDE, για τη κατάρτιση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης – Grant Agreement, η οποία ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2020, ενώ επί του παρόντος, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία κατάρτισης της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ καιτης επικεφαλής εταιρείας της Κ/Ξ.

Η κοινοπραξία αποτελείται από τις κάτωθι οντότητες:

– Intracom Defence Single Member SA (επικεφαλής) (Ελλάδα),

– Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) (Ελλάδα),

– ALTUS LSA (Ελλάδα),

– Carbon Fiber Technologies(CFT) (Ελλάδα)

– Πανεπιστήμιο Πατρών(Ελλάδα),

– Signal Generix(Κύπρος),

– Cyric (Κύπρος)-GeoImaging (Κύπρος),

– Embention (Ισπανία)

– RHEA(Ολλανδία) και

– Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών-Ηλεκτρονικών Μέσων(ΕΤΗΜ)της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τέλος ο κ. Παναγιωτόπουλος επισήμανε ότι το ΥΕΘΑ, δια της ΓΔΑΕΕ, έχει ήδη προχωρήσει σε συνεργασία με την εταιρεία CFT (Κιλκίς – Ελλάς), μέσω της συμμετοχής της στην κοινοπραξία του προγράμματος «LOTUS», το οποίο υλοποιείται με σκοπό την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων σε επιχειρησιακό επίπεδο, παράλληλα με την ανάπτυξη της Εγχώριας Τεχνολογικής και Βιομηχανικής Βάσης και την ενίσχυση της Εθνικής Οικονομίας.

onalert