Πόσο φόρο θα πληρώσουμε φέτος για τα ενοίκια καιτην ιδιοκατοίκηση

Γενικά
Tools

polykatoikies

Με συντελεστή φόρου αυξημένο από το 10% στο 11% θα φορολογηθούν όλα τα εισοδήματα από τα ακίνητα φέτος.Ωστόσο, οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι δεν θα πληρώσουν φέτος συμπληρωματικό φόρο 1,5%-3% επί των εισοδημάτων αυτών.

Σύμφωνα με το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από φέτος:

1) Ο συντελεστής φορολόγησης για τα πρώτα 12.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος από ακίνητα αυξάνεται από 10% σε 11%. Το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από ακίνητα πάνω από το επίπεδο των 12.000 ευρώ εξακολουθεί να φορολογείται με 33%.

2) Καταργείται ο συμπληρωματικός φόρος που επιβαλλόταν με συντελεστή 1,5% στα εισοδήματα τα οποία προέρχονταν από εκμισθώσεις κατοικιών μέχρι 300 τ.μ. και με συντελεστή 3% στα εισοδήματα που προέρχονταν από εκμισθώσεις κατοικιών άνω των 300 τ.μ. και σε όλα τα εισοδήματα από εκμισθώσεις κτισμάτων επαγγελματικής στέγης.

3) Σε φόρο εισοδήματος υπόκειται φέτος για πρώτη φορά και το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση αγροτεμαχίου, αγρού, βοσκοτόπου και κάθε άλλης εδαφικής έκτασης εκτός σχεδίου. Το τεκμαρτό αυτό εισόδημα θα υπολογίζεται με συντελεστή 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

4) Εξαιρείται από το φόρο εισοδήματος το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση

 Θρασύβουλος Μίαρης