ΦOΡΟΣ εισοδήματος ακόμη και σε 12 - 24 δόσεις

Γενικά
Tools

foroi

Ακόμη και 24 για όσους αποδείξουν στη ΔΟΥ ότι δεν έχουν να πληρώσουν! Ανάσα σε πολίτες, έσοδα για το κράτος

Σε 12 δόσεις μπορούν να πληρώσουν και φέτος οι πολίτες τον φόρο εισοδήματος ή όποιον άλλο φόρο δεν μπορούν να καταβάλουν εγκαίρως!

Πρόκειται για μια διευκόλυνση που δίνει μεν μια ανάσα στους φορολογουμένους, αλλά επί της ουσίας βοηθά το υπουργείο Οικονομικών να διασφαλίσει τα φορολογικά έσοδά του και μάλιστα... με τόκο!

Σύμφωνα με αρμόδιους παράγοντες του υπουργείου, η νομοθεσία επιτρέπει την τμηματική καταβολή φόρων με 12 δόσεις προτού καν γίνουν οι φόροι ληξιπρόθεσμες οφειλές. Απαιτούμενο είναι να αποδείξει ο φορολογούμενος την αδυναμία έγκαιρης καταβολής τους με τις προβλεπόμενες δόσεις.

Συγκεκριμένα, όποιος φορολογούμενος γνωρίζει εκ των προτέρων ότι δεν μπορεί να εξοφλήσει τους φόρους για τα εισοδήματα ή την περιουσία του (για τα ακίνητα, τα Ι.Χ. αυτοκίνητα, τα σκάφη του κ.λπ.) στις πολύ λίγες δόσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία (σε τρεις ως έξι δόσεις) αποκτά το δικαίωμα να ρυθμίσει την εξόφλησή τους σε 12 μηνιαίες δόσεις, πολύ πριν οι οφειλές του αρχίσουν να γίνονται ληξιπρόθεσμες!

Το δικαίωμα

Το ίδιο δικαίωμα προβλέπεται και για οποιονδήποτε άλλον φόρο, όπως ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου, ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής και ο ΦΠΑ!

Aς δούμε ένα παράδειγμα:

Εάν ένας φορολογούμενος υποβάλει φέτος τη φορολογική δήλωση τον Ιούλιο κι από την άμεση εκκαθάριση που θα γίνει μέσω του συστήματος ΤΑΧΙSnet διαπιστώσει ότι το ποσό που πρέπει να πληρώσει είναι 3.000 ευρώ και ότι θα πρέπει να το καταβάλει σε τρεις δόσεις -1.000 ευρώ ως τις 31/8/2015, άλλα 1.000 ευρώ ως τις 30/9/2015 και άλλα 1.000 ευρώ ως τις 30/11/2015-, έχει το δικαίωμα να ζητήσει η εξόφληση του ποσού αυτού να γίνει σε 12 μηνιαίες δόσεις με την υποβολή αίτησης υπαγωγής στην «πάγια ρύθμιση» πολύ προτού λήξει η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης. Μπορεί, για παράδειγμα, να υποβάλει αίτηση υπαγωγής στην «πάγια ρύθμιση» στις 30 Ιουλίου 2015 και να πληρώσει το 1/12 της οφειλής του, δηλαδή ένα ποσό της τάξεως των 250 ευρώ, αντί το 1/3 που ισοδυναμεί με 1.000 ευρώ!

Ομως το υπόλοιπο ποσό της κανονικής πρώτης δόσης, δηλαδή το ποσό των 750 ευρώ, θα καταστεί αυτόματα από την 1/8/2015, ληξιπρόθεσμο και θα επιβαρύνεται με μηνιαίο τόκο 0,7% για όσο μένει ανεξόφλητο.

Η εξέλιξη αυτή όμως δεν θα ζημιώσει και τόσο πολύ τον φορολογούμενο, αφού η δεύτερη από τις 12 μηνιαίες δόσεις, η οποία θα λήγει στις 31/8/2015, θα είναι λίγο μεγαλύτερη των 250 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση δε ο φορολογούμενος, αντί να υποχρεωθεί να πληρώσει 3.000 ευρώ ως τις 30 Νοεμβρίου 2014 σε τρεις δόσεις των 1.000 ευρώ έκαστη, θα έχει τη δυνατότητα να αποπληρώσει το ποσό των 3.000 ευρώ σε 12 μηνιαίες δόσεις των 250 ευρώ έκαστη ως τις 30 Ιουνίου 2016, με μικρή μηνιαία επιβάρυνση 0,7% για κάθε υπόλοιπο που θα γίνεται ληξιπρόθεσμο και ώσπου να αποπληρωθεί.