Από Τετάρτη (31/1) ρύθμιση και των μη ληξιπρόθεσμων οφειλών σε δόσεις: Η διαδικασία σε 8 ερωτήσεις - απαντήσεις

Γενικά
Tools

xrei

Διαθέσιμη είναι στο TAXISnet, η πάγια ρύθμιση oφειλών και για μη ληξιπρόθεσμες οφειλές (οφειλές δηλαδή για τις οποίες δεν έχει λήξει καμία δόση), με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να απαντά σε 8 ερωτήματα προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Στη ρύθμιση υπάγονται βεβαιωμένες οφειλές όπως, φόρος εισοδήματος Φ.Π. και Ν.Π, Φ.Π.Α., ΕΝ.Φ.Ι.Α. κ.λπ.

Η εξόφληση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 12 ή 24 δόσεις.

Οι ερωτήσεις - απαντήσεις