xeiropedes

Αλλαγές στη νομοθεσία ώστε οι αποδεδειγμένα οικονομικά αδύναμοι φοροοφειλέτες να μη θεωρούνται ότι διαπράττουν διακριτό έγκλημα και να μη βρίσκονται αντιμέτωποι με το Αυτόφωρο εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με τα Νέα, η κυβέρνηση έχει επισημάνει την ανάγκη ευθυγράμμισης της ελληνικής νομοθεσίας με την αντίστοιχη κοινοτική στο θέμα των ποινών για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο ειδικά δε για πολίτες που αποδεδειγμένα δεν δύνανται να πληρώσουν τους φόρους τους.

Με τον τρόπο αυτό θα αλλάξει η υφιστάμενη νομοθεσία που ισχύει από το 1990 και η οποία προβλέπει ποινικές κυρώσεις, με Αυτόφωρο και φυλακή, για όσους έχουν καθυστερήσει πάνω από δύο μήνες να πληρώσουν φορολογικές οφειλές ή δεν έχουν πληρώσει τρεις συνεχόμενες δόσεις χρεών τους στην Εφορία.

Όπως σημειώνει νομικός στην εφημερίδα, πουθενά στην Ευρώπη δεν υπάρχει ως διακριτό έγκλημα η μη καταβολή χρεών και επομένως δεν προβλέπεται ποινική δίωξη.

Υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος από τη μεριά του, τονίζει ότι τίθεται πλέον "ζήτημα ευθυγράμμισης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία".
Το θέμα αποτελεί συναρμοδιότητα των υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης, και η διευθέτησή του θα περιληφθεί σε νομοσχέδιο, το οποίο σχεδιάζεται να κατατεθεί στη Βουλή τον Σεπτέμβριο.

Περιθώριο αναβολών δε, δεν υπάρχει, καθώς αποτελεί μία από τις μνημονιακές δεσμεύσεις και η τρόικα πιέζει για ριζικό επανακαθορισμό των ποινών, από τις μικρές φορολογικές παραβάσεις έως τα εγκλήματα φοροδιαφυγής.

Αν δεν υπάρξουν αλλαγές, καθώς πλήρης συμφωνία με την Τρόικα ακόμα δεν έχει επέλθει, από τον επόμενο μήνα, όσοι χρωστούν στην Εφορία, θα μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι ως προς το ενδεχόμενο σύλληψής τους. Αυτό ισχύει για όσους δεν βαρύνονται με πράξεις φοροδιαφυγής.

Θα συνεχίσουν βέβαια να απειλούνται με κατασχέσεις κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, με βάση τις νέες διατάξεις για το ακατάσχετο των 1.500 ευρώ μισθών, συντάξεων ή ενός καταθετικού λογαριασμού.

enfia

Αλλαγές στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ετοιμάζει η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να «σβήσει τη φωτιά» που άναψαν τα «φουσκωμένα» εκκαθαριστικά. Η πρώτη κίνηση του οικονομικού επιτελείου είναι να προχωρήσει σε αύξηση των δόσεων σε 6 ή ακόμη και σε 8 ώστε οι ιδιοκτήτες να πληρώσουν μέχρι και τον Φεβρουάριο ή και τον Απρίλιο του 2015 τον φετινό φόρο.

Η κυβέρνηση έχει καταθέσει επίσημο αίτημα προς την τρόικα για αύξηση των δόσεων, επικαλούμενη και τα λάθη που έχουν γίνει και τις απαραίτητες διορθώσεις που πρέπει να κάνει το υπουργείο Οικονομικών.

Ωστόσο, οι έντονες αντιδράσεις για υπερβολικές αποτιμήσεις των ακινήτων, που ανεβάζουν και τον ΕΝΦΙΑ, οδηγεί την κυβέρνηση σε διορθώσεις για τον φόρο του 2015. Όπως αναφέρει το Βήμα της Κυριακής, θα υπάρξει μια «λάιτ» εκδοχή του ΕΝΦΙΑ πέραν των διορθώσεων στα λάθη που έχουν γίνει φέτος.

Πιθανότατα να επισπευστούν οι αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων ενώ πρόθεση της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει στην τροποποίηση της φιλοσοφίας του ΕΝΦΙΑ και η συσταθείσα Επιτροπή Αξιών Ακινήτων αναμένεται να καταλήξει στο νέο σύστημα καθορισμού έως το Σεπτέμβριο του 2015 και τον Ιανουάριο του 2016 να έχει έτοιμους τους πίνακες τιμών. Ειδικά σε περιοχές όπου υπάρχουν εξόφθαλμες αδικίες και οι αντικειμενικές αξίες είναι ακόμη και πάνω από 50% υψηλότερες των εμπορικών, είναι απαραίτητες οι διορθώσεις αφού υπάρχει ο κίνδυνος των δικαστικών προσφυγών.

Οι έντονες αντιδράσεις για τα απρόσοδα ακίνητα και τη φορολόγησή τους, είναι ένα θέμα που προβληματίζει το οικονομικό επιτελείο. Οι ιδιοκτήτες ζητούν μείωση κατά 50% των άδειων διαμερισμάτων και η κυβέρνηση «τρέχει» σενάρια για τα συγκεκριμένα ακίνητα ώστε να ελαφρυνθούν μεν αλλά να μην υπάρξουν μεγάλες απώλειες στα έσοδα.

Απαλλαγές

Εν τω μεταξύ, τις επόμενες εβδομάδες θα ανακοινωθούν από το οικονομικό επιτελείο οι τελικές αποφάσεις για τις εκπτώσεις στον φόρο ακινήτων και τις απαλλαγές για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Η κυβέρνηση επεξεργάζεται σχέδιο για μείωση του φόρου για ορισμένες κατηγορίες ιδιοκτητών που έχουν οικονομική αδυναμία να πληρώσουν. Με βάση τις διατάξεις που περιλαμβάνει ο νόμος για τον ΕΝΦΙΑ, το βασικό σενάριο για τις μειώσεις του φόρου και τις απαλλαγές προβλέπει:

1. Χορηγείται έκπτωση 50% στον φορολογούμενο, τον ή την σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που βεβαιώθηκε στα παραπάνω πρόσωπα, αν διαπιστώνεται οικονομική αδυναμία πληρωμής της συνολικής οφειλής για το οικείο έτος. Η παραπάνω έκπτωση χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ.Ι.Α. κάθε έτους, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος,

β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1, ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας, δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150 μ ),

γ) ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν έχουν ή δεν ευθύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και

δ) ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία, ή ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.

2. Χορηγείται αναστολή πληρωμής του φόρου σε νομικά πρόσωπα. Η αναστολή πληρωμής χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ. Ι. Α. ενός έτους και μπορεί να επαναχορηγηθεί μέχρι τρεις φορές εντός διαστήματος δέκα (10) ετών από τη χορήγηση της πρώτης αναστολής. Για τη χορήγησή της πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) ο συνολικός κύκλος εργασιών του νομικού προσώπου, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου,

β) ο συνολικός κύκλος εργασιών, όπως ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, έχει παρουσιάσει μείωση άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) σε σχέση με το προηγούμενο προς αυτό φορολογικό έτος, και

γ) το νομικό πρόσωπο δεν έχει ή δεν ευθύνεται για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Τι θα γίνει με τους σεισμόπληκτους

Όσον αφορά σε όσους έχουν σεισμόπληκτο ακίνητο (π.χ. στην Κεφαλλονιά), στελέχη του οικονομικού επιτελείου διευκρινίζουν ότι θα πρέπει να αγνοήσουν το εκκαθαριστικό που έχει αναρτηθεί στο TAXIS, καθώς το Σεπτέμβριο θα προβλεφθεί διαδικασία απαλλαγής τους. Αντιθέτως, όσοι πέρα από το σεισμόπληκτο διαθέτουν και άλλο ακίνητο, τότε θα πρέπει να πληρώσουν τη δόση του Αυγούστου και θα γίνει συμψηφισμός μετά το Σεπτέμβριο.

Αυτό που δεν έχει απαντηθεί, πάντως, ακόμα από το υπουργείο Οικονομικών, είναι το πότε θα γίνει επανεκκαθάριση για όσους κάνουν διορθώσεις στα στοιχεία των ακινήτων τους έως το τέλος Νοεμβρίου, δηλαδή εάν θα γίνει συμψηφισμός φόρου πριν από το τέλος του έτους ή στην εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ για το 2015.

imerisia

 

forol diloseis

Περίπου 200.000 φορολογούμενοι που υπέβαλαν εμπρόθεσμα τις φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, αλλά κλήθηκαν για έλεγχο δικαιολογητικών στις εφορίες, δεν έχουν λάβει ακόμη τα εκκαθαριστικά σημειώματα και αντιμετωπίζουν πλέον τον κίνδυνο να κληθούν να εξοφλήσουν το φόρο εισοδήματος σε δύο αντί για τρεις δόσεις.

Συγκεκριμένα, αν οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών δεν εκκαθαρίσουν εντός των προσεχών ημερών τις δηλώσεις τους, τότε οι φορολογούμενοι θα κληθούν να εξοφλήσουν τους φόρους σε δύο δόσεις, μέχρι τα τέλη των μηνών Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, οι παραπάνω φορολογούμενοι, αν και υπέβαλαν τη φορολογική δήλωσή τους, πριν από τη 14η Ιουλίου, όταν και έκλεισε το ηλεκτρονικό σύστημα, περιμένουν από το υπουργείο Οικονομικών να ολοκληρώσει τη διαδικασία εκκαθάρισης.

Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται αφενός στο γεγονός ότι αρκετοί από αυτούς κλήθηκαν να προσκομίσουν τις βεβαιώσεις αποδοχών και τις αποδείξεις στην εφορία αφετέρου στο ότι κάποιοι άλλοι υπέβαλαν δήλωση με επιφύλαξη, όπως προβλέπει η νομοθεσία, σύμφωνα με την εφημερίδα Δημοκρατία.

Το πρόβλημα που δημιουργείται σχετίζεται με την προθεσμία πληρωμής της πρώτης δόσης, η οποία εκπνέει την επόμενη Πέμπτη. Δηλαδή, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση από το υπουργείο Οικονομικών μέχρι τις 31 Ιουλίου, θα θεωρηθούν οφειλέτες του δημοσίου ή θα κληθούν να πληρώσουν το φόρο σε δύο δόσεις.

Σύμφωνα με το νόμο, οι δόσεις του φόρου εισοδήματος καταβάλλονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και δη στα τέλη Ιουλίου, στα τέλη Σεπτεμβρίου και στα τέλη Νοεμβρίου.

Στην περίπτωση που ο φόρος βεβαιωθεί μετά τις 31 Ιουλίου, θα πρέπει, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα πληρωμής του φόρου σε τρεις διμηνιαίες δόσεις, να τροποποιηθεί η νομοθεσία. Διαφορετικά, χωρίς οι ίδιοι να φέρουν ευθύνη, θα «χάσουν» μία δόση από τις τρεις που προβλέπονται.

spspero

eforia1

Αναλυτικές για όλα τα φορολογικά θέματα παρέχει το υπουργείο Οικονομικών με ειδικό εγχειρίδιο που εξέδωσε.

Συγκεκριμένα στον εγχειρίδιο συμπεριλαμβάνονται οδηγίες για το πώς μπορούν οι φορολογούμενοι να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του υπουργείου και τις συνέπειες που θα έχουν εάν χάσουν έστω και μία δόση.

Για παράδειγμα εάν κάποιος που έχει υπαχθεί και δεν μπορέσει να πληρώσει μία δόση θα πρέπει με την επόμενη δόση να πληρώσει και πρόστιμο 15% επί της δόσης που χάθηκε.

Επίσης στο εγχειρίδιο, το οποίο είναι με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων υπάρχουν οδηγίες για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης (αν και ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία), οδηγίες για την απόκτηση ΑΦΜ, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για τις μεταβιβάσεις, τις κληρονομιές, τις γονικές παροχές και τις δωρεές κ.α. φορολογικά θέματα.

Διαβάστε εδώ τον αναλυτικό οδηγό του ΥΠΟΙΚ.

enfia

Μετά την απόφαση για παράταση της πρώτης δόσης, που από το τέλος Αυγούστου μετατέθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου, τώρα το οικονομικό επιτελείο εξετάζει το ενδεχόμενο οι φορολογούμενοι να πληρώσουν σε περισσότερες δόσεις τον φόρο ακινήτων, δόσεις που δεν αποκλείεται να φτάσουν μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2015.

Αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών αποκάλυψε τις σκέψεις της κυβέρνησης αλλά άφησε να εννοηθεί πως και πάλι το "μαχαίρι και το καρπούζι" βρίσκονται στα χέρια της τρόικας, καθώς είναι οι εκπρόσωποι των δανειστών εκείνοι που θα αποφασίσουν να τα σχέδια αυτά θα υλοποιηθούν κι αν οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πάρουν βαθιά ανάσα ανακούφισης.

Αν η τρόικα δώσει το ΟΚ, στη ρύθμιση που αναμένεται μετά τις 26 Αυγούστου στη Βουλή για τις διορθώσεις των λαθών που έχουν εντοπιστεί στον ΕΝΦΙΑ, θα προβλέπεται και η αύξηση του αριθμού των δόσεων.

Ήδη, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, η κυβέρνηση έχει καταθέσει αίτημα στην Κομισιόν για να εγγραφούν οι εισπράξεις από τον φόρο ακινήτων στα έσοδα του προϋπολογισμού του 2014, σε περίπτωση που το σχέδιο για δόσεις μέχρι τον Φεβρουάριο "περάσει" από την τρόικα.

Σημειώνεται ότι πριν ακόμη αποφασιστεί να μετατεθεί η πρώτη δόση του Αυγούστου, υπήρξαν ιδιοκτήτες ακινήτων που πλήρωσαν εφάπαξ ή την πρώτη δόση και στα ταμεία του κράτους μπήκαν περίπου 58 εκατομμύρια ευρώ!

sknews

eforia1

Έφθασε η ώρα της πληρωμής του «λογαριασμού» των φετινών φορολογικών δηλώσεων για περίπου 2,5 εκατομμύρια φορολογούμενους που καλούνται να καταβάλουν έξτρα φόρους ύψους 3,75 δισ. ευρώ για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2013.

Έως την ερχόμενη Πέμπτη 31 Ιουλίου θα πρέπει να εξοφληθεί η πρώτη δόση του φόρου που προέκυψε με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωση ή ολόκληρο το ποσό με έκπτωση 1,5% 

Ωστόσο, δεν σταματούν στο τέλος αυτού του μήνα οι φορολογικές υποχρεώσεις.

Αρχής γενομένης από τον Αύγουστο τα νοικοκυριά θα αρχίσουν να πληρώνουν κάθε μήνα και τις δόσεις του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων που επιβάλλεται για πρώτη φορά σχεδόν σε όλα τα ακίνητα.

Όμως, όπως αναφέρει η «Ημερησία» η εφορία δίνει τη δυνατότητα σε όσους αδυνατούν να ανταποκριθούν στα μαζεμένα φορολογικά βάρη να εξοφλήσουν όλους τους φόρους σε 12 μηνιαίες δόσεις.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, με την καταβολή των φόρων σε περισσότερες δόσεις οι φορολογούμενοι από τη μια μειώνουν το «ταμειακό βάρος».

Από την άλλη αποφεύγουν τις κατασχέσεις καταθέσεων, μισθών, συντάξεων που προβλέπονται για τους οφειλέτες του Δημοσίου ενώ είναι φορολογικά ενήμεροι απέναντι στην εφορία.

Μάλιστα, όπως τονίζει η εφημερίδα, μπορούν προκαταβολικά, δηλαδή πριν οι οφειλές τους καταστούν ληξιπρόθεσμες με την εκτύπωση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για εξόφληση του συνολικού ποσού των φόρων μέχρι και σε 12 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστη μηναία δόση τα 15 ευρώ.

Παραδείγματα

Εάν παραδείγματος χάρη, ένας φορολογούμενος καλείται να πληρώσει φόρο 3.000 ευρώ σε τρεις δόσεις των 1.000 ευρώ μέχρι 31 Ιουλίου, 30 Σεπτεμβρίου και 30 Νοεμβρίου έχει το δικαίωμα να ζητήσει η εξόφληση του ποσού να γίνει σε 12 μηνιαίες δόσεις υποβάλλοντας αίτηση υπαγωγής στην «πάγια ρύθμιση» πριν λήξει η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης. 

Μπορεί, για παράδειγμα, να υποβάλει αίτηση στις 28 Ιουλίου ώστε μέχρι τις 31 Ιουλίου να πληρώσει το 1/12 της οφειλής του, δηλαδή 250 ευρώ, αντί το 1/3 που ισοδυναμεί με 1.000 ευρώ. 

Όμως το υπόλοιπο ποσό της κανονικής πρώτης δόσης, δηλαδή το ποσό των 750 ευρώ θα καταστεί αυτόματα, από την 1η Αυγούστου, ληξιπρόθεσμο και θα επιβαρύνεται με μηνιαίο τόκο 0,7% για όσο μένει ανεξόφλητο.

Ηλεκτρονική αίτηση

Η ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών γίνεται πλέον ηλεκτρονικά στο Taxisnet. 

Στην επιλογή «Εφαρμογές Taxisnet», περιλαμβάνεται η «Ρύθμιση Οφειλών», στην οποία υπάρχουν δύο διαφορετικές φόρμες αίτησης. Επιλέξτε τη φόρμα Ρ2 που αφορά τις τρέχουσες ληξιπρόθεσμες οφειλές. 

Τα στοιχεία των οφειλών και τα στοιχεία του οφειλέτη εμφανίζονται αυτόματα, ζητείται όμως από το φορολογούμενο να συμπληρώσει στοιχεία σχετικά με τα μηνιαία έσοδα και τα έξοδά του. 

Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση ρύθμισης, το ποσό της μηνιαίας δόσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 30% του μηνιαίου εισοδήματος. 

Οι δόσεις βγαίνουν αυτόματα αλλά για να έχει ισχύ η ρύθμιση, μέσα σε τρεις μέρες από την υποβολή της αίτησης πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση, στις τράπεζες με τη χρήση της «Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (Τ.Ρ.Ο.)». 

Η καταβολή των δόσεων διενεργείται στις τράπεζες και τα ΕΛ.ΤΑ., με πάγια εντολή πληρωμής των επόμενων δόσεων, χωρίς να επιβάλλεται στον οφειλέτη οικονομική επιβάρυνση για την εντολή αυτή.

real

eforia1

«Όμηροι» της εφορίας είναι 2,6 εκατομμύρια φορολογούμενοι, καθώς οι οφειλές προς το Δημόσιο αυξάνονται μήνα με τον μήνα με ιλιγγιώδεις ρυθμούς.

Οι απανωτές αυξήσεις φόρων, οι δραστικές περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, η ανεργία και τα λουκέτα που μπήκαν στην αγορά τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν οδηγήσει σε οικονομικό αδιέξοδο εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις, που αδυνατούν όχι μόνο να πληρώσουν στην ώρα τους τις οφειλές τους αλλά ακόμη και να ενταχθούν στις ρυθμίσεις προκειμένου να εξοφλήσουν τα χρέη τους σε μηνιαίες δόσεις.

Τους τελευταίους μήνες έχει ξεκινήσει επίθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς των φορολογουμένων που χρωστούν στο Δημόσιο από τις εφορίες με αποτέλεσμα να εκδίδονται ακόμη και 4.000 κατασχετήρια την ημέρα σύμφωνα με το «Έθνος της Κυριακής».

Η εφορία στέλνει με e-mail τα στοιχεία των οφειλετών στις τράπεζες και δεσμεύονται λογαριασμοί και καταθέσεις. Οι οφειλές ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο έχουν εκτιναχθεί καθώς πάνω από 6 δισ. ευρώ δεν πληρώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του έτους και οι ληξιπρόθεσμες συνολικά είναι πάνω από τα 67,25 δισ. ευρώ.

Μάλιστα η κατάσταση αναμένεται να χειροτερεύσει, καθώς μέχρι το τέλος του χρόνου πρέπει να πληρωθούν φόροι 11 δισ. ευρώ.

matrix24

Περισσότερα Άρθρα...