Χρηματοδοτούμενες δράσεις "έξυπνων" συνεργαζόμενων δήμων. Οι άλλοι μένουν πίσω!

ΝΟΤΙΟΙ ΔΗΜΟΙ
Tools

exipni poli

Σε μια εποχή όπου η κρατική χρηματοδότηση μειώθηκε και προβλέπεται να φτάσει στο 80% από τα επίπεδα του 2009 αυξάνονται παράλληλα οι ευκαιρίες υποβολής μελετών και απορρόφησης κονδυλίων από το ΕΣΠΑ. Οι έξυπνοι δήμοι θα αποκτήσουν μεγαλύτερο πλεονέκτημα χρηματοδοτήσεων πολύ περισσότερων δράσεων και έργων.

Στην νέα προγραμματική συμφωνία εξάλλου ΣΕΣ 2014- 2020 τα Ευρωπαϊκά Ταμεία ενοποιούνται ως προς τις δράσεις και τα έργα.

Οι υπόλοιποι δήμοι όμως που δεν θα έχουν δημοτικές αρχές με γνώσεις και κατάρτιση θα αντιμετωπίσουν τεράστιο πρόβλημα και θα αναγκαστούν εκ των πραγμάτων να φορολογήσουν τους πολίτες τους.

Το πρόβλημα αυτό έχει επισημάνει και η ΚΕΔΕ που ζητάει την εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράμματος για την απορρόφηση κονδυλίων από τη ΣΕΣ. Οι περισσότεροι δήμοι παρουσιάζονται ανέτοιμοι και ανυποψίαστοι να μπουν στην νέα φάση ανάπτυξης.

Αξιοσημείωτη βέβαια είναι και η συνεργασία Βύρωνα και Ηλιούπολης σε διάφορα προγράμματα. Τέτοιου είδους συνεργασίες θα λάβουν ένα ακόμη πλεονέκτημα. Η δικτύωση των δήμων είναι προφανές ότι θα παίξει μεγάλο ρόλο.

• Η έγκριση μελέτης για την χρηματοδότηση του Δήμου Ηλιούπολης από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών με 600.000€ για την αναβάθμιση του οδικού του δικτύου.

• Σημαντικές εγκρίσεις για τις παρακάτω δράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση:

1. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βύρωνα - Δήμου Ηλιούπολης για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης Επιβατών για Δρομολόγια Δημοτικής Συγκοινωνίας και Οδηγών για Διαθέσιμες Θέσεις Στάθμευσης, στους Δήμους Βύρωνα και Ηλιούπολης», στο πλαίσιο του ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» του ΕΣΠΑ.

2. Η υποβολή πρότασης στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την ολοκληρωμένη ψηφιοποίηση όλων των δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης του Δήμου.

3. Έγκριση μελέτης για την προμήθεια υπογείων κάδων απορριμμάτων ωφέλιμης χωρητικότητας 4.000 – 4.200 λίτρα του Δήμου Ηλιούπολης από το Πράσινο Ταμείο, ύψους 200.000€.