Δημοτικό Σύστημα Πληροφόρησης επιβατών στην Ηλιούπολη και τον Βύρωνα

ΝΟΤΙΟΙ ΔΗΜΟΙ
Tools

sistima enimerosis epibatwn

Υπογράφηκε πρόσφατα η σύμβαση για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης Επιβατών για Δρομολόγια Δημοτικής Συγκοινωνίας και Οδηγών για Διαθέσιμες Θέσεις Στάθμευσης, στους Δήμους Βύρωνα και Ηλιούπολης» με συμβατικό τίμημα 217.950,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Το εν λόγω έργο αφορά στην δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ενημέρωσης οδηγών – πολιτών για την διαθεσιμότητα σε πραγματικό χρόνο θέσεων στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτων καθώς και για τον πραγματικό χρόνο έλευσης της Δημοτικής Συγκοινωνίας.

Αναλυτικότερα, το έργο αφορά στην ανάπτυξη:
 
 ενός ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης των οδηγών – πολιτών, σε πραγματικό χρόνο, για διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης (παρόδιας αλλά και σε υπαίθριους δημοτικούς χώρους).
 
 ενός συστήματος ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο των αρμόδιων υπαλλήλων ελέγχου παρόδιας στάθμευσης για παραβάσεις του μέγιστου επιτρεπόμενου χρόνου στάθμευσης καθώς και παράνομης στάθμευσης στις ειδικές θέσεις ΑΜΕΑ
 
 ενός άρτιου συστήματος πληροφόρησης των επιβατών της Δημοτικής Συγκοινωνίας των δύο Δήμων για το υπόλοιπο πραγματικού χρόνου άφιξης των λεωφορείων σε κάθε ‘έξυπνη’ στάση.

Ειδικότερα, το σύστημα στάθμευσης που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου θα επιτρέπει:
 
1. την πολυκαναλική ενημέρωση των οδηγών για τις διαθέσιμες παρόδιες θέσεις στάθμευσης αλλά και για τη διαθεσιμότητα των 6 υπαίθριων δημοτικών χώρων μαζικής στάθμευσης των Δήμων Βύρωνα και Ηλιούπολης 
 
2. την πολυκαναλική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων οδηγών για τη διαθεσιμότητα των ειδικών θέσεων στάθμευσης (μονίμων κατοίκων, ΑΜΕΑ, οχήματα φόρτωσης/εκφόρτωσης) 
 
3. τη δρομολόγηση των οδηγών προς τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης, μέσω mobile εφαρμογής για smartphone,
 
4. την αστυνόμευση των θέσεων της παρόδιας ελεγχόμενης στάθμευσης των Δήμων Βύρωνα και Ηλιούπολης εφόσον το σταθμευμένο όχημα υπερβεί τον μέγιστο επιτρεπόμενο χρόνο στάθμευσης που έχει ορίσει ο Δήμος, των ειδικών θέσεων στάθμευσης (μονίμων κατοίκων, ΑΜΕΑ, οχημάτων φόρτωσης/εκφόρτωσης), των ραμπών των πεζοδρομίων και των εισόδων των πεζόδρομων και την άμεση επιβολή κυρώσεων (σε περίπτωση παράνομης στάθμευσης) από τους αρμόδιους υπαλλήλους οι οποίοι για το σκοπό αυτό θα είναι εφοδιασμένοι με βιομηχανικό υπολογιστή παλάμης και φορητό εκτυπωτή και οι οποίοι θα ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο. 

Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα σχεδιασμό ο Δήμος μας μετά την ολοκλήρωση της Πράξης θα διαθέτει:
 
 52 αισθητήρες ελέγχου παρόδιων θέσεων στάθμευσης (37 στην Μαρ. Αντύπα και 15 στην Σοφ. Βενιζέλου)
 Ένταξη στο σύστημα για ενημέρωση των πολιτών για διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης στους ανοιχτούς χώρους στάθμευσης επί των οδών: Μαρ. Αντύπα, Κανάρη και Πρωτόπαππα
 4 αισθητήρες ελέγχου θέσεων ΑΜΕΑ: (Σοφ. Βενιζέλου (1), Μαρ. Αντύπα(1) και Πρωτόπαππα (2)
 2 ηλεκτρονικές πινακίδες ένδειξης διαθεσιμότητας θέσεων στάθμευσης : Κεντρική Πλατεία (1) και Δημαρχείο (1)
 τηλεματικός εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί στα 4 λεωφορεία της δημοτικής συγκοινωνίας του Δήμου Ηλιούπολης.
 10 ηλεκτρονικές πινακίδες έξυπνων στάσεων θα εγκατασταθούν σε κεντρικά σημεία του Δήμου μας

Η ενημέρωση (πολυκαναλική) του επιβατικού κοινού για τα δρομολόγια και τους χρόνους άφιξης στις στάσεις της Δημοτικής Συγκοινωνίας γίνεται μέσω:
 ηλεκτρονικών πινακίδων έξυπνων στάσεων οι οποίες θα ενημερώνουν για το χρόνο άφιξης του επόμενου λεωφορείου, 
 διαδικτύου, 
 sms και 
 mobile εφαρμογής για smartphones.