glyfda nikolopoul

Συναυλία προς τιμή του Χρήστου Νικολόπουλου διοργανώνει ο Δήμος Γλυφάδας, με σκοπό να συγκεντρώσει τρόφιμα για να ενισχύσει τους οικονομικά αδύναμους.

Η είσοδος στη συναυλία είναι ελεύθερη, Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο «Mάκης Λιούγκας» (Φοίβης 14, πρώην Παλαί ντε Σπορ). Τετάρτη, 1η Απριλίου 2015, στις 8:30 μ.μ.

Τα τραγούδια του σπουδαίου μας μουσικοσυνθέτη θα ερμηνεύσει ο ίδιος, με τη συμμετοχή πολύ γνωστών ερμηνευτών: Λένα Αλκαίου, Πέτρος Ίμβριος, Δημήτρης Μπάσης, Γιώτα Νέγκα.

Στη συναυλία θα συμμετέχει και η χορωδία του Δήμου Γλυφάδας. 

Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η τομεάρχης πολιτισμού του Δήμου Γλυφάδας, Βάνα Μπάρμπα και η Κατερίνα Παπουτσάκη

dimarxeio-glifadas2

Γίνεται γνωστό ότι σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα «Καλλικράτης»,  προβλέπεται η θεσμοθέτηση στο Δήμο Γλυφάδας Αττικής  του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρηση».

Οι προϋποθέσεις, ο ρόλος, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, τα ασφαλιστικά θέματα, καθώς και τα κωλύματα ή ασυμβίβαστα,  του Συμπαραστάτη του Δημότη/Επιχείρησης,  προβλέπονται στα άρθρα 77, 14 και 93 του ως άνω νόμου, καθώς και στην Εγκύκλιο 59/74896/30-12-2010  του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.

Η επιλογή του προσώπου, εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας,  που θα στελεχώσει το Γραφείο του θεσμού αυτού, θα γίνει απ’ ευθείας από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος αφού ενημερωθεί από τις παραπάνω διατάξεις, να υποβάλει απ’ ευθείας προς το Δημοτικό Συμβούλιο,  δια του Προεδρείου,  κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης (Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015 ώρα 19.30)  δήλωση καθώς και κάθε άλλο στοιχείο κατά την κρίση του,   που θα βοηθήσει τη διαδικασία επιλογής,  για την κάλυψη της  εν λόγω θέσης.

Το άρθρο 77 του ν.3852/2010 αναφέρει: 

1. Στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης. Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. 

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του παρόντος. Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

2.Η διαδικασία για την επιλογή του συμπαραστάτη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 

3. Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους. 

4. Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας. 

5. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κ.Δ.Κ., εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. Ο συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. 

Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στον γενικό γραμματέα του δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών. 

6. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του συμπαραστάτη και της επιχείρησης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

kep igeias

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Γλυφάδας, μια νέα δημοτική δομή που σκοπό έχει την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας. Το ΚΕΠ Υγείας ενημερώνει τους κατοίκους του Δήμου για τις προληπτικές εξετάσεις που προτείνονται βάσει διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών, για την έγκαιρη διάγνωση συγκεκριμένων νοσημάτων.

Το ΚΕΠ Υγείας προτείνει συγκεκριμένες επισκέψεις και εξετάσεις στον θεράποντα ιατρό, ώστε κάθε πολίτης να θωρακίσει την υγεία του. Οι προτεινόμενες εξετάσεις καλύπτονται, υπό προϋποθέσεις, από τον ΕΟΠΥΥ.

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες ή να ενημερωθείτε για τους γιατρούς που συνεργάζονται με τα ΚΕΠ Υγείας μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2019690722 ή στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τέλος να περάσετε εργάσιμες ημέρες και ώρες από το ΚΕΠ Υγείας που βρίσκεται στη διεύθυνση Μυστρά 1 & Επιδαύρου, στην Άνω Γλυφάδα.

Για ένα μικρό αριθμό πολιτών (καταρχήν <10% του συνόλου των παραπεμπομένων), ανασφάλιστων και απόρων που έχουν λάβει ειδικό παραπεμπτικό μέσω του προγράμματος των ΚΕΠ Υγείας ότι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και οι οποίοι απευθύνονται στους ιατρούς-συνεργάτες για προληπτικές εξετάσεις, θα παραπέμπονται δωρεάν.

Η συμμετοχή των πολιτών στις ευπαθείς ομάδες του προγράμματος βεβαιώνεται εγγράφως από τα στελέχη των ΚΕΠ Υγείας.

Τα νοσήματα για τα οποία προτείνονται προληπτικές εξετάσεις είναι προς το παρόν τα εξής:

1. Πρόληψη ανευρύσματος κοιλιακής αορτής
2. Πρόληψη καρκίνου του παχέος εντέρου
3. Πρόληψη καρκίνου του μαστού
4. Πρόληψη καρκίνου του προστάτη
5. Πρόληψη καρκίνου του τραχήλου της μήτρας
6. Πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων
7. Πρόληψη μελανώματος

glyf kritika proionta

40 κρήτες παραγωγοί σε συνεργασία με το Σύλλογο Κρητών Γλυφάδας εκθέτουν για ένα πενθήμερο τα γνήσια κρητικά προϊόντα  

egkatal-ix

Περισσότερα από 800 εγκαταλελειμμένα οχήματα κατέγραψαν οι υπηρεσίες του Δήμου Γλυφάδας σε μια οργανωμένη επιχείρηση απομάκρυνσής τους. Με λίγα λόγια ένα ολόκληρο πάρκινγκ που θα στοίχιζε 2 με 3 εκατομμύρια ευρώ.

Με εντολή λοιπόν του Δημάρχου, Γιώργου Παπανικολάου, οι αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες ξεκίνησαν την καταγραφή όλων των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων στους δρόμους της Γλυφάδας.

Οι υπάλληλοι του Δήμου επικολλούν σε εμφανή θέση στα εν λόγω οχήματα ειδικά αυτοκόλλητα, τα οποία περιέχουν στοιχεία όπως η ημερομηνία που κολλήθηκε η ειδοποίηση στο όχημα και το διάστημα της προθεσμίας απομάκρυνσης του οχήματος.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος δεν υποβάλλει ένσταση στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, μέσα στην προκαθορισμένη από το νόμο προθεσμία, το όχημα θα απομακρύνεται και θα οδηγείται προς ανακύκλωση, ενώ ο ιδιοκτήτης επιβαρύνεται με πρόστιμο εγκατάλειψης οχήματος.

pyrosvestiko brady

Φωτιά ξέσπασε, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, σε ισόγειο κατάστημα - υπεραγορά τοπικών προϊόντων στη Γλυφάδα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση πυρόσβεσης στο κατάστημα με τη φωτιά να έχει τεθεί σε μερικό έλεγχο.

Η Πυροσβεστική δέχθηκε την κλήση για φωτιά σε κατάστημα στις 00:30 στη συμβολή των οδών Ανδρέα Παπανδρέου και Μάρκου Μπότσαρη.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν 8 οχήματα με 24 πυροσβέστες.

rakosyllektria

Πολλά ερωτηματικά προκαλεί η υπόθεση θανάτου δύο ηλικιωμένων αδελφών, ρακοσυλλεκτών, που τον περασμένο Ιούλιο είχαν βρεθεί νεκροί και σε κατάσταση προχωρημένης σήψης στο σπίτι τους, στη Γλυφάδα.

Οι δύο ηλικιωμένοι, παρότι είχαν διαφορά ηλικίας 15 ετών απεβίωσαν την ίδια ημέρα και ο θάνατός τους είχε αρχικά αποδοθεί σε παθολογικά αίτια. Τα αίτια θανάτου τους, ωστόσο, επανεξετάζονται μετά τον εντοπισμό κυκλώματος απατεώνων που αποπειράθηκαν να κάνουν ανάληψη ποσού 160.000 ευρώ από κατάθεση ύψους 550.000 ευρώ, την οποία περιέργως διατηρούσαν οι δύο ρακοσυλλέκτες.

Το ίδιο κύκλωμα φέρεται να αποπειράθηκε να πουλήσει ακίνητο που είχαν στην ιδιοκτησία τους οι δύο ηλικιωμένοι ρακοσυλλέκτες, καθώς στην κατοχή ενός εκ των μελών του κυκλώματος βρέθηκε πλαστογραφημένο συμβόλαιο αγοραπωλησίας του εν λόγω ακινήτου.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Ασφάλειας Αττικής συνελήφθησαν το μεσημέρι της 7ης Οκτωβρίου στο Π. Φάληρο τρία άτομα, δύο άνδρες 46 και 66 ετών και μία συμβολαιογράφος 47 ετών, ενώ αναζητείται άνδρας 42 ετών, στον οποίο η ΕΛ.ΑΣ. αποδίδει αρχηγικό ρόλο στην απάτη. Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, στις 25 Σεπτεμβρίου ο 66χρονος και ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» της απάτης εμφανίστηκαν σε υποκατάστημα τράπεζας και με πλαστογραφημένο πληρεξούσιο προσπάθησαν να κάνουν ανάληψη 160.000 ευρώ από τον λογαριασμό των ρακοσυλλεκτών.

Μερικές ημέρες αργότερα, την 7η Οκτωβρίου, ο 66χρονος μετέβη εκ νέου στο υποκατάστημα και παρέλαβε επιταγή ύψους 50.000 ευρώ. Συνελήφθη επιτόπου από αστυνομικούς της Ασφάλειας. Εξω από την τράπεζα εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν η συμβολαιογράφος και ο συνεργός τους.

Η γυναίκα έχει και στο παρελθόν συλληφθεί για παρόμοια αδικήματα, ενώ και σε βάρος του 46χρονου (παλαίμαχου ποδοσφαιριστή) εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απάτη. Αμφότεροι, μετά την απολογία τους, κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Καθημερινή

Περισσότερα Άρθρα...