Goldman Sachs: Ιδού γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να τυπώσει δραχμές

Κόσμος
Tools

drachmes1

Γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να τυπώσει δραχμές, είναι ο τίτλος νέας ανάλυσης της Goldman Sachs, στην οποία επισημαίνει ότι «η συμφωνία μεταξύ των Ευρωπαίων πιστωτών και της Ελλάδας αποκαλύπτει μια λογική αντίδραση πολιτικής και επαληθεύει το βασικό μας σενάριο για μια αμοιβαία αποδεκτή λύση».

Η Goldman Sachs επισημαίνει ότι εν τω μέσω μιας επιδεινούμενης μακροοικονομικής κατάστασης για την Ελλάδα, οι κίνδυνοι ενός ατυχήματος παραμένουν.

Τονίζει ακόμη τους λόγους για τους οποίους είναι σχεδόν αδύνατο για την Ελλάδα να εκδώσει ένα βιώσιμο νέο νόμισμα, καθώς και ότι μια χρεοκοπία δεν θα οδηγήσει σε απομείωση του χρέους.

Επίσης τονίζει πως όταν υπάρχει ένα senior μεγάλο εξωτερικό χρέος, ένα νέο νόμισμα θα μπορούσε απλώς να λειτουργήσει ως μέσο κάποιων εσωτερικών πληρωμών, και θα οδηγούσε σε αποστράγγιση της ρευστότητας της οικονομίας, εσωτερικής και εξωτερικής.

Όπως εκτιμά η Goldman Sachs, το κόστος κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ελλάδας και των διεθνών πιστωτών, είναι υψηλό και για τις δύο πλευρές (αλλά κυρίως και ιδιαίτερα, για την Ελλάδα). Το ισχυρό αντικίνητρο ενάντια σε μια τέτοια κατάρρευση, αυξάνει την πιθανότητα να επιτευχθεί μια συμφωνία για τη συνέχιση της ελληνικής χρηματοδότησης.

Πιο συγκεκριμένα, η συμφωνία για τις αρχές ενός νέου ελληνικού προγράμματος που επιτεύχθηκε στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, αποκάλυψε την αντίδραση των ελληνικών αρχών, εν όψει ενός κρίσιμου διλήμματος.

Πρακτικά, η ελληνική κυβέρνηση είτε θα πρέπει να συμφωνήσει στους όρους του προγράμματος που θα επιτρέψει το κράτος να παραμείνουν φερέγγυο ή να διακινδυνεύσει μια στάση πληρωμών που θα οδηγούσε σε ένα πλαφόν της παροχής ρευστότητας από τον ELA στις ελληνικές τράπεζες. Το αποτέλεσμα της τελευταίας επιλογής θα είναι η διακοπή λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος.

Λογικά, η ελληνική κυβέρνηση επέλεξε τη λύση που θα ήταν λιγότερο δαπανηρή για την οικονομία και τη χώρα γενικότερα.

Αυτή της αποδοχής ενός αμοιβαία αποδεκτού πλαισίου προκειμένου να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για ένα αναθεωρημένο ελληνικό πρόγραμμα, σημειώνει η Goldman Sachs. Και αυτή η λογική επιλογή είναι σημαντική, καθώς αποκαλύπτει την αντίδραση των Ελλήνων αξιωματούχων.

Ωστόσο, προειδοποιεί πως αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν υποχωρήσει όλα τα ρίσκα για την Ελλάδα. Η πιθανότητα ενός ατυχήματος είναι ακόμη εδώ. «Συνεχίζουμε να δεχόμαστε ερωτήματα για την πιθανή μορφή ενός Grexit. Σε αυτά τα ερωτήματα, απαντάμε ότι ένα Grexit δεν είναι το δυαδικό γεγονός που απεικονίζεται συχνά ότι είναι. Η μετάβαση από το ευρώ σε ένα νέο εθνικό νόμισμα δεν είναι μια απλή υπόθεση είτε για την Ελλάδα είτε για την Ευρώπη».

Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που πρέπει να γίνουν κατανοητά, είναι ότι η δομή του ελληνικού χρέους δεν μοιάζει με εκείνη των άλλων κρατών της ευρωζώνης.

Τα δάνεια που έχουν δοθεί στην Ελλάδα, συνοδεύονται με διεθνείς συνθήκες με άλλες κυβερνήσεις και η αποτυχία πληρωμής αυτών δεν οδηγεί αυτόματα σε διαγραφή του χρέους, ιδιαίτερα καθώς οι λήξεις αυτών των δανείων είναι κυρίως σε 15-30 χρόνια στο μέλλον (εκτός των δανείων του ΔΝΤ). Επίσης δεν μπορούν να μετατραπούν σε άλλο νόμισμα.

Συνολικά, η Goldman Sachs θεωρεί πως ενδεχόμενη αποτυχία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, δεν θα οδηγήσει σε στάση πληρωμών και διαγραφή χρέους. Αντιθέτως, οι υποχρεώσεις πιθανότατα θα καταστούν ληξιπρόθεσμες οι οποίες θα χρειαστεί να αποπληρωθούν προτού η Ελλάδα μπορέσει να προσφύγει στις αγορές.

Υπάρχει ασφαλώς, επισημαίνει ο οίκος, και η πιθανότητα μιας αμοιβαίας συμφωνίας για διαγραφή ενός σημαντικού μέρους του ελληνικού χρέους μετά από μια έξοδο. Αλλά αυτή η εθελοντική αναδιάρθρωση χρέους του επισήμου τομέα θα απαιτήσει παραχωρήσεις από την ελληνική πλευρά.

Με την τρέχουσα μορφή της ευρωζώνης, αυτό προφανώς θα περιλαμβάνει ένα νέο μνημόνιο με νέους όρους που θα υποστηρίζουν ένα πρόγραμμα «ανάκαμψης».

Και μια τέτοια επιλογή βρίσκεται ήδη στο τραπέζι, με λιγότερο τιμωρητικούς όρους για την ελληνική οικονομία. Μπορεί επίσης να πάρει χρόνος για να επιτευχθεί μια τέτοια συναινετική συμφωνία στη διάρκεια της οποίας η ελληνική οικονομία θα υποστεί σοβαρές πιέσεις.

Επισημαίνει δε πως θα ήταν πολύ δύσκολο για την Ελλάδα να εισάγει ένα βιώσιμο νέο νόμισμα μονομερώς. Μια τέτοια κίνηση θα οδηγούσε σε κατάρρευση των διεθνών συναλλαγών και του εμπορίου της Ελλάδας (τόσο για την κυβέρνηση όσο και για τον ιδιωτικό κλάδο) και θα εξέθετε την χώρα σε νομικούς κινδύνους και θα προκαλούσε σημαντική αποσταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος.

Η μόνη λειτουργία ενός τέτοιου νέου νομίσματος θα ήταν να φορολογήσει τμήματα του πληθυσμού που δεν θα λάμβαναν φυσιολογικά σκληρό νόμισμα στο πλαίσιο των πληρωμών τους. Αλλά αυτός ο φόρος δεν θα οδηγήσει σε φυσική αύξηση των κρατικών εσόδων καθώς η οικονομία θα συρρικνωνόταν σε έναν φαύλο κύκλο.