Η κυβέρνηση κατέθεσε χθες αλλαγές στις διατάξεις ενώ υποχρεώνει τους φορολογούμενους και το 2013 να συγκεντρώνουν αποδείξεις και μάλιστα με αυστηρές ποινές για όσους δεν καταφέρουν να μαζέψουν τις απαραίτητες.

Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, η κυβέρνηση προσβλέπει στην είσπραξη πρόσθετων εσόδων  τα οποία θα προέλθουν:

-1,144 δισ. ευρώ θα προέλθει από τις νέες κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που θεσπίζονται για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, φορολογούμενους που εισπράττουν εισοδήματα από ενοίκια.

-230 εκατ. ευρώ από την αύξηση του φόρου στους τόκους των καταθέσεων από 10% σε 15% από την 1η Ιανουαρίου 2013.

-582 εκατ. ευρώ από τη φορολόγηση των κερδών των επιχειρήσεων. Ο συντελεστής φορολόγησης των κερδών των επιχειρήσεων αυξάνεται από 20% σε 26%. Απώλειες εσόδων 28 εκατ. ευρώ θα προκύψουν από τη μείωση του φόρου στα μερίσματα από 25% σε 10%.

-199 εκατ. ευρώ από την αύξηση έως και 100% του ειδικού τέλους επιτηδεύματος. Το τέλος επιτηδεύματος αυξάνεται από 500 ευρώ σε 650 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και από 500 ευρώ σε 1.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις.

-140 εκατ. ευρώ από τις αλλαγές στη φορολόγηση των πλοίων.

-40 εκατ. ευρώ από τη φορολόγηση ασφαλισμάτων.

Οι σημαντικότερες από τις αλλαγές που προχώρησε χθες η κυβέρνηση προβλέπουν:

 

Αποδείξεις: 

Όσοι δεν καταφέρουν να συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες αποδείξεις θα έχουν ποινή 22% επί της διαφοράς. Σύμφωνα με τη νέα διάταξη:

1. Προκειμένου να διατηρηθεί ακέραιο το ποσό της μείωσης του φόρου (2.100 ευρώ για εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων έως 25.000 ευρώ) ο φορολογούμενος απαιτείται να προσκομίσει αποδείξεις που έχουν εκδοθεί και εντός της Ε.Ε αξίας ίσης με το 25% του ατομικού εισοδήματος.

2. Το μέγιστο όριο των αποδείξεων που απαιτούνται είναι 10.500 ευρώ ακόμα και για όσους έχουν εισοδήματα άνω των 42.000 ευρώ .

3.Όσοι δεν συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες αποδείξεις, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22% (ο φόρος επιβάλλεται στη διαφορά μεταξύ των αποδείξεων που πρέπει να συγκεντρωθούν και αυτών που συγκεντρώθηκαν).

4. Δεν προσμετρώνται οι αποδείξεις που αφορούν δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, η καταβαλλόμενη διατροφή μεταξύ συζύγων, κάθε είδους ασφάλιστρα, τα δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία, οι δωρεές και οι δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων (αυτοκίνητα, ακίνητα, σκάφη αναψυχής κλπ) που αποτελούν είτε φοροαπαλλαγές, είτε τεκμήρια.

5. Δεν προσμετρώνται οι αποδείξεις που αφορούν στο πετρέλαιο θέρμανσης όπως ίσχυε το περασμένο έτος

 

Ασφαλιστικές εισφορές:

Οι ασφαλιστικές εισφορές σε ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης και σε επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο, οι οποίες καταβάλλονται από επιτηδευματίες φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα για την ασφάλιση των εταίρων ή και των διοικούντων νομικά πρόσωπα, εφόσον αυτές έχουν καταβληθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης εκπίπτουν στο σύνολο τους από τα ακαθάριστα έσοδα. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για δαπάνες που πραγματοποιούνται από το οικονομικό έτος 2014 και μετά.

Φόρος υπεραξίας:

Ο φόρος υπεραξίας που καθιερώνεται κατά τις μεταβιβάσεις ακινήτων με συντελεστή 20% αφορά ακίνητα που αποκτήθηκαν με οποιαδήποτε αιτία μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Όταν ο πωλητής είναι φυσικό πρόσωπο, το πιστοποιητικό πληρωμής του φόρου ακίνητης περιουσίας απαιτείται για συμβολαιογραφικά έγγραφα που καταρτίζονται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Κώδικας Απεικόνισης Συναλλαγών:

Καταργείται η διάταξη του Κώδικα που επέτρεπε στους επιτηδευματίες και τις επιχειρήσεις με τζίρο έως 10.000 ευρώ να μην εκδίδουν αποδείξεις και να μην τηρούν λογιστικά βιβλία.