Όλες οι αλλαγές στη φορολογία το 2013

Ελλαδα
Tools

eforia-adeies tsepes

Φόρους ύψους 2,3 δις. ευρώ φιλοδοξεί να εισπράξει η κυβέρνηση με το νέο φορολογικό νόμο.

Μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, εισοδηματίες και επιχειρήσεις καλούνται να πληρώσουν τον παραπάνω λογαριασμό το 2013 σε συνδυασμό με άλλους φόρους που θα επιβληθούν φέτος όπως για παράδειγμα τον ενιαίο φόρο ακινήτων.

Ο νέος νόμος δεν είναι μακράς πνοής, δεν δημιουργεί ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον αλλά είναι καθαρά εισπρακτικός με στόχο τη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων.

Με το νέο νόμο κάθε κατηγορία εισοδήματος θα φορολογείται με διαφορετική κλίμακα με τα βάρη να πέφτουν κυρίως στις οικογένειες με παιδιά και στους ελεύθερους επαγγελματίες.

Ο νέος νόμος προβλέπει τα εξής για κάθε κατηγορίας εισοδήματος

 

Μισθωτοί και συνταξιούχοι

1Το αφορολόγητο όριο των 5.000 καταργείται και αντικαθίσταται με έκπτωση φόρου ύψους 2100 ευρώ που βαίνει μειούμενη όσο αυξάνεται το εισόδημα. Μέχρι τα 21.000 ευρώ η έκπτωση φόρου είναι 2.100 ευρώ. Στα εισοδήματα πάνω από τις 21.000 ευρώ, η έκπτωση φόρου μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος μέχρι να μηδενιστεί στο επίπεδο εισοδήματος των 42.000

2. Η νέα κλίμακα διαμορφώνεται ως εξής:

- από 0 έως 25.000 ευρώ συντελεστή 22%

- από 25.001 έως 42.000 ευρώ συντελεστής 32%

- άνω των 42.000 ευρώ συντελεστής 42%

3. Καταργούνται τα πρόσθετα αφορολόγητα που ισχύουν σήμερα για τις οικογένειες με παιδιά και αντικαθίσταται από επιδόματα.

4. Μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με εισοδήματα έως 42.000 ευρώ υποχρεούνται να καλύψουν το 25% του ετησίου εισοδήματος με αποδείξεις. Οσοι έχουν εισοδήματα μεγαλύτερα των 42.000 ευρώ, προβλέπεται η συλλογή αποδείξεων συνολικής αξίας 10.500 ευρώ, ποσό που ισοδυναμεί με το 25% των 42.000 ευρώ.

Οσοι δεν συγκεντρώσουν τις απαραίτητες αποδείξεις έχουν ποινή με συντελεστή 22% επί της διαφοράς (των αποδείξεων που συγκέντρωσαν και αυτών που απαιτούνται).

Στις αποδείξεις που πρέπει να μαζεύουν από φέτος οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι προστέθηκαν κι αυτές που αφορούν σε δαπάνες για δίδακτρα φροντιστηρίων και ιδιαιτέρων μαθημάτων. Προστέθηκαν επίσης και οι αποδείξεις για δαπάνες αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών που πραγματοποιούνται σε άλλες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Τα τεκμήρια διατηρούνται ως έχουν τόσο για τις κατοικίες και τα αυτοκίνητα όσο και τα σκάφη, τις πισίνες κ.λ.π.

 

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και όσοι ασκούν ατομική επιχείρηση θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ του καθαρού εισοδήματός τους με συντελεστές που διαμορφώνονται ως εξής:

-26% για το τμήμα του εισοδήματος μέχρι 50.000 ευρώ.

-33% για το τμήμα του εισοδήματος άνω των 50.000 ευρώ.

Για νέες ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή νέους ελεύθερους επαγγελματίες με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1η Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας των ελευθέρων επαγγελματιών μειώνεται κατά 50% για εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ εισόδημα

Σημειώνεται ότι με την κλίμακα των μισθωτών και όχι των ελεύθερων επαγγελματιών θα φορολογηθούν οι μισθωτοί που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών υπό προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα και όπως αναφέρεται στο νόμο:

«Ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών, θεωρείται το εισόδημα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις :

- Έχουν έγγραφη σύμβαση με τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους, και

-Τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν τα τρία ή εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό, ποσοστό 75% των ακαθαρίστων εσόδων του εισοδήματος από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα να προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες αυτές.»

 

Φορολόγηση της υπεραξίας από ακίνητα.

Στην περίπτωση πώλησης ακινήτου από την 1-10-2013 και μετά εφόσον προκύψει υπεραξία αυτή θα φορολογείται με συντελεστή 20%. Στο νόμο αναφέρεται ότι στις μεταβιβάσεις ακινήτων επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 20% στη διαφορά μεταξύ πώλησης και της τιμής κτήσης. Η διαφορά αυτή θα φορολογείται με την εφαρμογή των παρακάτω συντελεστών παλαιότητας:

• 0,90 για διακράτηση από 1 έως 5 έτη

• 0,80 για διακράτηση από 5 έως 10 έτη

• 0,75 για διακράτηση από 10 έως 15 έτη

• 0,70 για διακράτηση 15 έως 20 έτη

• 0,65 για διακράτηση 20 έως 25 έτη

• 0,60 για διακράτηση 25 ετών.

Ο φόρος υπεραξίας επιβάλλεται και σε περιπτώσεις δωρεάς ή γονικής παροχής. Εξαιρείται του φόρου το κέρδος μέχρι 25.000 ευρώ εφόσον το ακίνητο έχει δια κρατηθεί μέχρι 5 έτη.

Σχετικά με τα εισοδήματα από ενοίκια αυτά θα φορολογηθούν με ανώτατο συντελεστή 33%. Ειδικότερα θα φορολογούνται ως εξής:

• 10% για τα πρώτα 12.000 ευρώ

• 33% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 12.000 ευρώ.

Ποιες αποδείξεις αναγνωρίζει η εφορία

Τρόφιμα, ροφήματα, αλκοολούχα και μη ποτά.

Καπνός

Είδη ένδυσης και υπόδησης

Στεγνό καθάρισμα και επιδιόρθωση ενδυμάτων

Είδη επισκευής και συντήρησης κατοικίας

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κατοικίας

Έπιπλα και φωτιστικά

Καλύμματα δαπέδου

Λευκά είδη

Οικιακές συσκευές

Επισκευές οικιακών συσκευών

Υαλικά, επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης

Εργαλεία και εξοπλισμός για το σπίτι και τον κήπο

Είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού

Οικιακές υπηρεσίες, υπηρεσίες οικιακής μέριμνας

Είδη επισκευής και συντήρησης κατοικίας

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κατοικίας

Ανταλλακτικά αυτοκινήτου

Καύσιμα-Λιπαντικά

Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου-μοτοσυκλέτας

Μεταφορές πραγμάτων

Ραδιο CD-Τηλεοράσεις-DVD

Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές-βιντεοκάμερες

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Μέσα εγγραφής ήχου και εικόνας

Επισκευές οπρικοακουστικών συσκευών

Μουσικά όργανα

Άνθη-Κατοικίδια ζώα

Παιχνίδια

Είδη αθλήσεως και εξοχής

Τροφές και υπηρεσίες για ζώα

Αθλητικές δραστηριότητες και ελεύθερου χρόνου

Πολιτιστικές δραστηριότητες

Βιβλία

Εφημερίδες-περιοδικά

Γραφική ύλη-σχολικά είδη

Πακέτο διακοπών

Δίδακτρα φροντιστηρίων, ξένων γλωσσών, χορού, μουσικής κ.α.

Εστιατόρια- ταβέρνες -ζαχαροπλαστεία-καφενεία-κυλικεία-μπαρ-νυχτερινά κέντρα

Έξοδα ξενοδοχείων

Κουρεία-Κομμωτήρια

Είδη ατομικής φροντίδας

Προσωπικά είδη

Κοσμήματα-ρολόγια

Είδη ταξιδίου, είδη καπνιστού

Οικονομικές και νομικές υπηρεσίες