Νέος επιπλέον φόρος 1% ως 4% για μισθωτούς και συνταξιούχους!

Ελλαδα
Tools

Eforia tax sock

Όλοι πλήρωσαν την εισφορά αλληλεγγύης, όμως το κράτος θέλει παραπάνω. Για όσους είχαν επιπλέον εισόδημα από τόκους μερίσματα κλπ προβλέπεται νέος επιπλέον φόρος. Το εισόδημα αυτό θα συνυπολογιστεί και από αυτό θα παρακρατηθεί επιπλέον εισφορά.

Αν δηλαδή ένας μισθωτός ή ένας συνταξιούχος είχε εισόδημα 20.000 ευρώ και δηλώσει επιπλέον 3.000 από τόκους μερίσματα κλπ θα πρέπει να πληρώσει και την αντίστοιχη εισφορά για το 2012, το 2% δηλαδή που αντιστοιχεί σε ένα ποσό 460 ευρώ!

Σύμφωνα με την "Ημερησία από το ποσό αυτό θα αφαιρέσει τα 200 ευρώ που αντιστοιχούν στην παρακράτηση της εισφοράς για τους μισθούς των 20.000 ευρώ και συνεπώς ο τελικός φόρος που θα κληθεί να πληρώσει ο συγκεκριμένος φορολογούμενος θα είναι 260 ευρώ.

Ο πίνακας 8 της εφορίας

Ο συμψηφισμός της εισφοράς που παρακρατήθηκε το 2012 με το τελικό ποσό της εκκαθάρισης θα γίνει από την Εφορία μέσω του νέου κωδικού που θα υπάρχει στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης. Ειδικότερα στον πίνακα 8 θα προστεθεί ένας νέος κωδικός στον οποίο θα αναγράψουν οι φορολογούμενοι το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης 1%-4% που τους έχει παρακρατηθεί από τους μισθούς και τις συντάξεις κατά τη διάρκεια του 2012.

Πως υπολογίζεται η εισφορά:
για συνολικό καθαρό εισόδημα από 12.001 ευρώ έως 20.000 ευρώ με συντελεστή 1% επί ολόκληρου του ποσού
από 20.001 ευρώ έως και 50.000 ευρώ, με συντελεστή 2% επί ολόκληρου του ποσού
από 50.001 έως και 100.000 ευρώ, με συντελεστή 3%
από 100.001 ευρώ και άνω, με συντελεστή 4%.