Φορολογικές δηλώσεις 2013: Οι δαπάνες που αναγνωρίζονται

Ελλαδα
Tools

Φορολογικές δηλώσεις 2013: Οι δαπάνες που αναγνωρίζονται

Επιπλέον φόρους θα υποχρεωθούν να καταβάλλουν οι περισσότεροι φορολογούμενοι εξαιτίας του υπολογισμού των επιδομάτων, των κερδών από μετοχές, ομόλογα κ.λπ. στην εισφορά αλληλεγγύης.

Όλοι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τους νέους κωδικούς που έχουν συμπεριληφθεί γι’ αυτό τον σκοπό στο έντυπο Ε1, προκειμένου κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων να υπολογίσει και τα ανωτέρω εισοδήματα. Και φέτος οι δηλώσεις θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό τρόπο μέχρι τις 30 Ιουνίου για όλους ανεξαιρέτως τους φορολογούμενους.

Εκτός της ανωτέρω σημαντικής επιβάρυνσης, τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2012 θα φορολογηθούν, όπως ακριβώς και τα εισοδήματα του 2011.

Το αφορολόγητο όριο ανέρχεται στα 5.000 ευρώ, ενώ για τους νέους ηλικίας έως και 30 ετών, για τους συνταξιούχος άνω των 65 ετών και τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή συνταξιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας που έχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες, το αφορολόγητο ποσό ορίζεται στις 9.000 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση, το εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό) δεν πρέπει να ξεπερνά τα 9.000 ευρώ. Για τους φορολογούμενους με παιδιά, το βασικό αφορολόγητο όριο των 5.000 εύρω προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 3.000 ευρώ για το τρίτο και κάθε ένα από τα επόμενα.

Από την πλευρά τους, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, εκτός από τον φόρο εισοδήματος, θα δουν στο εκκαθαριστικό τους την εισφορά αλληλεγγύης καθώς και τον φόρο επιτηδεύματος.

Ωστόσο, προκειμένου να μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση και φέτος οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν τις αποδείξεις για τις δαπάνες που έκαναν.

Συγκεκριμένα, η εφορία αναγνωρίζει τις εξής δαπάνες:

• Ενοίκιο κατοικίας. Από τον φόρο εκπίπτει το 10% των δαπανών που αφορούν με ανώτατο ποσό έκπτωσης τα 100 ευρώ. Επίσης, το ενοίκιο που πληρώνουν για τα παιδιά που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο διαμονής της οικογένειας. Το ανώτατο πόσο της έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 100 ευρώ.

• Ασφάλιστρα.
Τα ποσά που καταβλήθηκαν για ασφάλιστα, συμβόλαια ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων ή ασθενείας. Το ανώτατο πόσο της έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 120 ευρώ για τον άγαμο και τα 240 ευρώ για τους έγγαμους.

• Τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν σε φροντιστήρια μαθημάτων ή σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Για κάθε μέλος της οικογένειας για το οποίο καταβλήθηκαν δίδακτρα, το ανώτατο πόσο της έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 100 ευρώ.

• Οι τόκοι στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, οι οποίοι αντιστοιχούν σε ποσό δανείου μέχρι 200.000 εύρω και σε κατοικία μέχρι 120 τ.μ.

• Τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης
του φορολογούμενου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Το ποσό της έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 3.000 ευρώ.

• Οι εισφορές που καταβλήθηκαν από τον φορολογούμενο σε ασφαλιστικά Ταμεία.

Σημειώνεται ότι οι αποδείξεις για δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν το 2012 θα πρέπει να καταγραφούν και για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις. Οι αποδείξεις πρέπει να καλύπτουν το 25% του δηλούμενου ή τεκμαρτού ατομικού ετήσιου εισοδήματος, εφόσον το εισόδημα αυτό δεν υπερβαίνει τις 60.000 ευρώ.

Αν το εισόδημα υπερβαίνει τις 60.000 ευρώ, η συνολική αξία των αποδείξεων που πρέπει να έχουν συγκεντρωθεί περιορίζεται στις 15.000 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση μη κάλυψης του 25% του εισοδήματος με αποδείξεις, υπάρχει «πέναλτι» 10% επί της διαφοράς. Οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να φυλάξουν στα σπίτια τους τις αποδείξεις που μάζεψαν, για να κατοχυρώσουν το αφορολόγητο όριο, καθώς και όλα τα άλλα δικαιολογητικά που αφορούν τις φορολογικές δηλώσεις.

Όπως προαναφέρθηκε, όλοι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν στους κωδικούς 659-660, στον πίνακα 6 όλα ανεξαιρέτως τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2012. Δηλαδή, θα πρέπει να αναγράψουν επιδόματα, αναπηρικές συντάξεις, κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, κέρδη από πωλήσεις μετοχών, τόκους από καταθέσεις, repos, ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του ελληνικού Δημοσίου που εισπράχθηκαν το 2012. Τα συγκεκριμένα εισοδήματα θα υπαχθούν και σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1% - 4%. Δηλαδή, στην περίπτωση που κάποιος απέκτησε εισόδημα 13.000 ευρώ και είχε κέρδη από μετοχές 6.000 ευρώ, θα πληρώσει εισφορά αλληλεγγύης επί των 19.000 ευρώ που είχε το 2012. Δηλαδή, θα πληρώσει 190 ευρώ.

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται σε όσους έχουν εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ με συντελεστές:

1% για εισοδήματα από 12.000 ευρώ - 20.000 ευρώ

2% για εισοδήματα από 20.000 - 50.000 ευρώ

3% για εισοδήματα από 50.000 - 100.000 ευρώ

4% για εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ.

kathimerini