Οι οφειλέτες μπορούν να  πληρώσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους προς ασφαλιστικά Ταμεία και εφορία, σε  48 δόσεις οι οποίες θα ξεκινήσουν με την αίτηση υπαγωγής τους στη ρύθμιση είτε προς τα ασφαλιστικά Ταμεία είτε προς την εφορία.

Σύμφωνα με το σχέδιο η ρύθμιση θα αφορά οφειλές που δημιουργήθηκαν μέχρι 31/12/2012. Τα χρέη που δημιουργήθηκαν τον Ιανουάριο του 2013 ή θα δημιουργηθούν στους επόμενους μήνες θα υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση των δύο υπουργείων που θα είναι 12 δόσεις. Δηλαδή, όσοι περίμεναν τη νέα ρύθμιση των 48  δόσεων και δεν πλήρωναν οφειλές του 2013 μπορούν να υπαχθούν μόνο στη μικρή ρύθμιση των 12 δόσεων.

Οι δύο ρυθμίσεις όπως αυτές συμφωνήθηκαν με την τρόικα θα προβλέπουν:

- Οι μηνιαίες δόσεις των ρυθμίσεων ανέρχονται στις 48.

- Οι δόσεις θα είναι ισόποσες και θα τεθούν σε εφαρμογή με την υπαγωγή των οφειλετών στη ρύθμιση. Αν κάποιος οφειλέτης καθυστερήσει να υπαχθεί στη ρύθμιση θα έχει λιγότερες δόσεις. Δηλαδή εάν η ρύθμιση ξεκινήσει Μάιο και ο οφειλέτης υπαχθεί τον Ιούλιο θα έχει 46 δόσεις.

- Οι μηνιαίες δόσεις καθορίζονται ως ποσοστό της συνολικής κεφαλαιοποιημένης οφειλής έως τις 31.12.2012.

- Οι οφειλές του 2013 θα υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση των υπουργείων που θα είναι 12 δόσεις.

- Επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα με οφειλές άνω των 50.000 ευρώ θα υποχρεωθούν να δώσουν εμπράγματες εξασφαλίσεις

- Στην περίπτωση της εφάπαξ εξόφλησης των οφειλών προβλέπεται η μείωση κατά 50% των προσαυξήσεων. Επίσης όσοι εξοφλήσουν τα χρέη του νωρίτερα από τα τέσσερα έτη θα έχουν μείωση των προσαυξήσεων. Το «μπόνους» θα το λαμβάνουν με την τελευταία δόση ώς επιστροφή.

- Οι οφειλέτες με χρέη κάτω των 50.000 ευρώ θα πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να πληρώνουν τα χρέη τους. Θα πρέπει να προσκομίσουν στην εφορία βεβαιώσεις των εργοδοτών τους ή για ελεύθερους επαγγελματίες συμβάσεις που έχουν υπογράψει για την παροχή υπηρεσιών ή κάποιου έργου.

- Και για τις δύο ρυθμίσεις το επιτόκιο υπερημερίας θα ανέλθει σε 8 ποσοστιαίες μονάδες συν το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δηλαδή περίπου στο 8,75%.

- Από τη ρύθμιση θα εξαιρεθούν όσες επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει πτωχευτική διαδικασία καθώς και όσες έχουν κατ΄ επανάληψη μπει σε ρυθμίσεις αλλά στην πορεία σταμάτησαν να πληρώνουν.

matrix