Οι 4 βασικές προϋποθέσεις για τη ρύθμιση των χρεών προς το δημόσιο

Ελλαδα
Tools

Eforia tax sock

Τέσσερις αυστηρές προϋποθέσεις για την υπαγωγή και την παραμονή των οφειλετών του Δημοσίου στη νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τα παλαιά χρέη (έως 31-12-2012) θα προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση, με αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες να βρεθούν εκτός ρύθμισης.

Η πρώτη βασική προϋπόθεση είναι ο οφειλέτης να μην έχει κανένα νέο ληξιπρόθεσμο χρέος, το οποίο δημιουργήθηκε από βεβαιωμένο φόρο μετά την 31η-12-2012. Σε περίπτωση χρεών τα οποία κατέστησαν ληξιπρόθεσμα εντός του 2013, θα πρέπει πρώτα να εξοφληθούν στο σύνολό τους για να αποκτήσει ο οφειλέτης στη συνέχεια το δικαίωμα ένταξης στη ρύθμιση για τις πιο παλαιές οφειλές του, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 31-12-2012.

Αυτό συνεπάγεται υπαγωγή του οφειλέτη πρώτα στην «πάγια» ρύθμιση, που προβλέπει την εξόφληση του νέου χρέους έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις, και στη συνέχεια- αφού ολοκληρώσει την αποπληρωμή του νέου χρέους- θα μπορεί να υποβάλει αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση για το πιο παλαιό ληξιπρόθεσμο χρέος.

Σε περίπτωση που το παλαιό (έως 31-12-2012) είναι μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ, δεν θα μπορεί να το ρυθμίσει σε 48 μηνιαίες δόσεις, αλλά σε αριθμό δόσεων μικρότερο κατά τον αριθμό των μηνών που θα έχουν παρέλθει από την έναρξη της νομοθετικής ισχύος της ρύθμισης των 48 δόσεων μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Αν δηλαδή έχει χάσει 10 μήνες για να εξοφλήσει το νέο χρέος, τότε θα έχει το δικαίωμα να εξοφλήσει το παλαιό σε 38 αντί σε 48 δόσεις.

Η δεύτερη προϋπόθεση ορίζει ότι όσο ο οφειλέτης θα είναι ενταγμένος στην ευνοϊκή ρύθμιση για τα χρέη προ του 2013 δεν πρέπει να αφήσει ανεξόφλητο κανένα νέο χρέος που θα προκύψει εντός του 2013 ή των επόμενων ετών.

Με λίγα λόγια, ο οφειλέτης δεν θα πρέπει να δημιουργεί νέα χρέη. Αν δεν εξοφλήσει εμπρόθεσμα μια οποιαδήποτε νέα τρέχουσα οφειλή του (φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ περιοδικής δήλωσης, φόρο ακινήτων κ.λπ.) θα τίθεται αυτόματα εκτός ρύθμισης για τα παλαιά χρέη του.

Η τρίτη προϋπόθεση προβλέπει ότι όσο θα είναι εντός ρύθμισης για τα χρέη προ του 2013 δεν πρέπει να υποβάλει εκπρόθεσμα καμία δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, ΦΜΥ και λοιπών φόρων και τελών υπέρ του Δημοσίου.

Εάν παραλείψει να υποβάλει κάποια δήλωση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, εάν είναι επιτηδευματίας και δεν υποβάλει εμπρόθεσμα συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών ή εάν δεν υποβάλει εμπρόθεσμα άλλα πληροφοριακά στοιχεία φορολογικού ενδιαφέροντος που του ζητούνται θα τίθεται αυτόματα εκτός ρύθμισης, με συνέπεια την απώλεια των ευεργετημάτων της.

Με το νέο πλαίσιο, η μη εξόφληση έστω και μιας δόσης, όσο ο οφειλέτης θα είναι ενταγμένος στην ευνοϊκή ρύθμιση για τα χρέη προ του 2013, θα σημαίνει απώλεια της ρύθμισης. Αυτή είναι η τέταρτη αυστηρή προϋπόθεση για να ισχύσουν τα ευεργετήματα της ρύθμισης.

 

Οι διαγραφές οφειλών

Παράλληλα, το οικονομικό επιτελείο μελετά το ενδεχόμενο διαγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο έως 200 ευρώ για περιπτώσεις φορολογουμένων που μπορούν να αποδείξουν πλήρη αδυναμία αποπληρωμής τους, ενώ θα επιχειρηθεί για ακόμα μία φορά να διαχωριστούν οι ανεπίδεκτες προς είσπραξη οφειλές από εκείνες που μπορούν να εισπραχθούν.

Οι μέχρι τώρα προσπάθειες δεν τελεσφόρησαν, κυρίως λόγω των αντιδράσεων που υπήρξαν σε επίπεδο κοινοβουλίου, παρά τις παροτρύνσεις της τρόικας να... καθαρίσει το τοπίο προκειμένου να υπάρξουν καλύτερα εισπρακτικά αποτελέσματα, με την επικέντρωση των εισπρακτικών μηχανισμών στα χρέη που χαρακτηρίζονται εισπράξιμα.

Το οικονομικό επιτελείο και η τρόικα εκτιμούν ότι από τα περίπου 56 δισ. ευρώ που οφείλουν σήμερα στο Δημόσιο 2.696.729 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, μπορούν να εισπραχθούν 10 - 12 δισ. ευρώ.

Πάντως, τα ποσά τα οποία θα χαρακτηριστούν μη εισπράξιμα δεν πρόκειται να διαγραφούν, αλλά θα περάσουν σε ειδικό αρχείο για 20 χρόνια και μετά θα παραγράφονται.

Η ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή είτε με νομοσχέδιο εξπρές είτε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Στο ίδιο νομοθετικό πλαίσιο θα περιληφθούν επίσης και οι αλλαγές στην αποπληρωμή του ΦΠΑ. Πλέον θα καταβάλλεται σε δύο δόσεις αντί των τριών που ισχύουν και με προκαταβολή μόνο 10 ευρώ, αντί του 40% της οφειλής σήμερα.

ρεαλ