Πως θα ενταχθείτε στη ρύθμιση των 48 δόσεων

Ελλαδα
Tools

eforia-oura

Διαφορετική αντιμετώπιση θα έχουν όσοι χρωστούν στην Εφορία και εκείνοι με «ανοιχτούς λογαριασμούς» σε ασφαλιστικά ταμεία, όπως προκύπτει από το προσχέδιο του πολυνομοσχεδίου που είδε το φως της δημοσιότητας:

Δόσεις… τετραετίας μπορούν να εξασφαλίσουν όσοι μπουν στην ρύθμιση από τον Ιούνιο, ενώ προβλέπεται μείωση των προσαυξήσεων. Η πάγια ρύθμιση μπορεί να φτάσει υπό προϋποθέσεις και τις 24 δόσεις. Ελάχιστη δόση 50 ευρώ θα κληθούν να καταβάλλουν όσοι χρωστούν έως 5.000 ευρώ στα ασφαλιστικά ταμεία (πλην ΝΑΤ), ενώ για τις αντίστοιχες περιπτώσεις οφειλών προς την Εφορία δεν ορίζεται ελάχιστο ποσό.

Μισθωτοί και συνταξιούχοι -αλλά όχι επιτηδευματίες- που χρωστούν στην εφορία, μπορούν να εξοφλήσουν σε περισσότερες από 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με τα εισοδήματά τους, χωρίς όμως το ευεργέτημα της απαλλαγής των προσαυξήσεων που προβλέπεται για όσους μπουν στη ρύθμιση των 48 δόσεων που έχει καταληκτική ημερομηνία τον Ιούνιο του 2017.

Εξαιρούνται από τη ρύθμιση όσοι πληρώνουν με συνέπεια παλαιές ρυθμίσεις. Ακόμα και αν αφήσουν τώρα απλήρωτες τις δόσεις, για να χάσουν τη ρύθμιση, είναι πλέον αργά. Δικαίωμα υπαγωγής έχουν όσοι την έχασαν ήδη μέχρι την κατάθεση του πολυνομοσχεδίου στη Βουλή.

Πρακτικά δηλαδή, όσοι δεν πλήρωσαν τη δόση τους για παράδειγμα τον περασμένο Δεκέμβριο ή και τον Ιανουάριο του 2013 και δεν κατέβαλλαν κάποια δόση για δύο συνεχόμενους μήνες έχουν το δικαίωμα να ενταχθούν στην ρύθμιση των 48 δόσεων.

Όσοι όμως χάσουν τη ρύθμιση που εξυπηρετούν τώρα ή στο μέλλον, μπορούν να υπαχθούν στην «πάγια» ρύθμιση, η οποία θα προβλέπει πλέον 12 δόσεις αλλά που μπορεί να διπλασιάζονται και σε 24, αν επικαλεστούν έκτακτους λόγους ανάγκης και αποδείξουν την οικονομική αδυναμία τους.

Η νέα ρύθμιση των 48 δόσεων χάνεται -και απαιτείται άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής- εάν ο οφειλέτης:

- δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς,

-  καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός,

- δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους,

- δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά,

- έχει υποβάλει ελλιπή ή αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

- Οι δόσεις είναι έντοκες, με επιτόκιο ΕΚΤ + 8%, δηλαδή 8,75% ετησίως -με τα σημερινά δεδομένα.

- Οι αιτήσεις για τις 48 δόσεις θα ξεκινήσουν τον Ιούνιο. Ανάλογα με το χρόνο αποπληρωμής, προβλέπονται και εκπτώσεις επί των προσαυξήσεων που είχαν επιβληθεί έως την 1.1.2013.

Συγκεκριμένα για την μείωση των προσαυξήσεων προβλέπεται:

- απαλλαγή 50% από τις προσαυξήσεις, εφόσον η καταβολή πραγματοποιηθεί εφάπαξ έως και την30.6.2013,

- απαλλαγή 40% επί των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και την 30.6.2014,

-  απαλλαγή ποσοστού 35% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή εξοφληθεί έως και την 30.6.2015,

- απαλλαγή 30% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή εξοφληθεί έως και την 30.6.2016.

-  απαλλαγή 25% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή εξοφληθεί έως και την 30.6.2017.

Προϋπόθεση για όλα αυτά οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει τις φορολογικές τους δηλώσεις καθώς και να είναι ενήμεροι για τις οφειλές τους με ημερομηνία καταβολής από την 1.1.2013.

Με άλλες διατάξεις, αυξάνεται το όριο για άσκηση ποινικής δίωξης για χρέη στο κράτος, σε 10.000 ευρώ αντί 5.000 που ισχύει σήμερα.

Βαγγέλης Δουράκης, matrix