Ιδού το νέο φορολογικό που τέθηκε σε διαβούλευση

Ελλαδα
Tools
forologikes diloseis anakates
 
Σε διαβούλευση τίθεται από σήμερα έως τη Δευτέρα 8 Ιουλίου το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, το οποίο θέτει το νέο πλαίσιο για τον τρόπο φορολόγησης των εισοδημάτων φυσικών και νομικών προσώπων.

Στόχος, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών, είναι ένα δίκαιο, διαφανές και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα, σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές. «Βασικοί μας στόχοι είναι η απλοποίηση των διατάξεων του ΚΦΕ και ο δραστικός περιορισμός του πλήθους των ρυθμίσεων προς διευκόλυνση των πολιτών και του επιχειρηματικού κόσμου» σημειώνει ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης.

Όπως αναφέρει ο κ. Μαυραγάνης, το νομοσχέδιο, που αποτελεί μέρος της μεγάλης μεταρρυθμιστικής προσπάθειας αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού του φορολογικού συστήματος, «περιλαμβάνει, επίσης, ορισμένες από τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των φαινομένων της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως είναι οι εξωχώριες εταιρείες, με την εισαγωγή του κριτηρίου της χώρας πραγματικής διοίκησης, αλλά και άλλων διατάξεων».

Το Υπουργείο καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν με προτάσεις και παρατηρήσεις, οι οποίες θα εξεταστούν κατά τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου που θα κατατεθεί στη Βουλή έως τις 15 Ιουλίου.

Τι αλλάζει σε ενοίκια, αποδείξεις, αποζημιώσεις απόλυσης 

Μείωση στη φορολογία των εισοδημάτων από ακίνητα, αύξηση στο φορολογικό συντελεστή αποζημιώσεων από απόλυση για ποσά από 100.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ και ρυθμίσεις για την πάταξη της φοροδιαφυγής που συντελείται μέσω off shore προβλέπει μεταξύ άλλων ο νέος Κώδικας για τη Φορολογία Eισοδήματος.

Mε το νέο Κώδικα δίνεται η δυνατότητα στον υπουργό Οικονομικών να καθορίζει με απόφασή του τον τρόπο παρακράτησης φόρου εισοδήματος επί του μηνιαίου εισοδήματος καθώς και το ποσοστό της έκπτωσης 1,5% που έχουν σήμερα οι φορολογούμενοι στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου.

Στο νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων:

- Kαταργείται από την 1/1/2014 το μέτρο της συλλογής αποδείξεων. Υπενθυμίζεται ότι για φέτος οι φορολογούμενοι θα συνεχίσουν κανονικά να συλλέγουν αποδείξεις αξίας ίσης τουλάχιστον με το 25% του εισοδήματός τους.

-Καταργείται η έκπτωση 1,5% στην παρακράτηση του φόρου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.

- Μειώνεται από 20% σε 15% ο φόρος υπεραξίας στις μεταβιβάσεις από ακίνητα

- Αυξάνεται από 10% σε 11% ο φορολογικός συντελεστής που επιβάλλεται στα εισοδήματα από ενοίκια ως 12.000 ευρώ αλλά ταυτόχρονα καταργείται ο συμπληρωματικός φόρος 1,5% που προβλέπεται σήμερα για τα ενοίκια από κατοικίες ο οποίος είναι 3% για τα ενοίκια από επαγγελματικά ακίνητα και τις κατοικίες άνω των 300 τμ.

- Αυξάνεται στο 25% από 20% ο συντελεστής φορολογίας των αποζημιώσεων λόγω απόλυσης στο κλιμάκιο της αποζημίωσης από 100.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ. Οι υπόλοιποι συντελεστές παραμένουν ως έχουν.

-Διατηρείται η έκπτωση φόρου για ιατρικές δαπάνες, για δωρεές, ενώ δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη διατροφή που καταβάλλει ο ένας σύζυγος στον άλλον

-οι φορολογούμενοι που «πιάνονται» στα τεκμήρια διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (πόθεν έσχες) θα φορολογούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, δηλαδή με συντελεστή 26% για τα πρώτα 50.000 ευρώ και με 33% για το υπερβάλλον ποσό.

Όλες οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από 1/1/2014.

Όλο το νομοσχέδιο εδώ