Aπίστευτο: Εφορία με... "καλάσνικοφ" για πλήρες φακέλωμα

Ελλαδα
Tools

theoxaris

Με "καλάσνικοφ" θα κυνηγά η εφορία τους φορολογουμένους, για να καταγράψουν σε ένα έντυπο-καρμανιόλα το σύνολο των εισοδημάτων τους, την ακίνητη περιουσία, τις καταθέσεις, τις δαπάνες τους, τα δάνεια και τις πιστωτικές κάρτες που διαθέτουν, αλλά ακόμα και... τους πίνακες, τα κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας που διατηρούν στο σπίτι τους!

Αιτία θα είναι η υποψία για φοροδιαφυγή, αλλά έλεγχοι αυτού του είδους θα μπορούν να γίνονται δειγματοληπτικά και σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν υπόνοιες ή υποψίες φοροδιαφυγής.

Ο απίθανος γενικός γραμματέας Εσόδων Χάρης Θεοχάρης έφτιαξε ένα έντυπο προάγγελο του οθωμανικού τύπου περιουσιολογίου (που ετοιμάζεται) και το ανάρτησε στο διαδίκτυο, διανθισμένο με έμμεσες απειλές προς τους φορολογουμένους της μεσαίας τάξης, η οποία πληρώνει το μάρμαρο. Με βάση το συγκεκριμένο έντυπο, σύντομα τα νοικοκυριά θα κληθούν να «φακελωθούν» από μόνα τους, αλλά και να κάνουν φύλλο και φτερό όλα τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας.

Πάντως, ο προαναφερόμενος γραμματέας, ο προστατευόμενος της τρόικας και του Γ. Στουρνάρα, καθησυχάζει τους Ελληνες φορολογουμένους, κάνοντας λόγο για φορολογικό απόρρητο.

Το μανιφέστο του Χάρη Θεοχάρη αναγκάζει του φορολογουμένους να καταγράψουν σε ειδικό έντυπο, με κάθε λεπτομέρεια, τα σπίτια και τα αυτοκίνητα που έχουν, τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών, των πιστωτικών καρτών, τις δαπάνες για αποπληρωμή δανείων, για τηλέφωνα, νερό και ρεύμα, τα έξοδα για φροντιστήρια παιδιών, τα ασφάλιστρα, τις απαιτήσεις που έχουν από τρίτους (π.χ. ενοίκια), καθώς και όλα τα τιμαλφή που έχουν στην κατοχή τους!

Η εφορία θα μπορεί να καλεί οποιονδήποτε φορολογούμενο υποπτεύεται για φοροδιαφυγή για έλεγχο, ακόμα και αν δεν συντρέχει υποψία φοροδιαφυγής. Οι πολίτες θα καλούνται εγγράφως για έλεγχο και θα περνούν από ανάκριση τρίτου βαθμού. Θα πρέπει εντός δέκα ημερών να συμπληρώσουν και να υποβάλουν:

1. Εντυπο με αναλυτικά στοιχεία για την κινητή και ακίνητη περιουσία τους. Θα δηλώνονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία που έχει ο ίδιος, η σύζυγος και τα προστατευόμενα μέλη του. Θα δηλωθούν κατοικίες, οικόπεδα, αγροτεμάχια, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη, τραπεζικές καταθέσεις, μετοχές, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, επαγγελματικοί λογαριασμοί, κοσμήματα, έργα τέχνης, απαιτήσεις έναντι τρίτων, ακόμη και τα μετρητά που διαθέτουν. Μάλιστα, οι φορολογούμενοι θα είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την ακρίβεια των αναγραφέντων στοιχείων, όπως τίτλους ή συμβόλαια αγοράς ακινήτων, τιμολόγια αγοράς αυτοκινήτων, βεβαιώσεις/πιστοποιητικά ή αντίγραφο βιβλιαρίου καταθέσεων ενημερωμένο με τα διαθέσιμα ποσά και τους δικαιούχους.

2. Ερωτηματολόγιο από το οποίο θα αποκαλύπτονται οι συνθήκες διαβίωσης των ελεγχομένων. Για κάθε ελεγχόμενο έτος οι φορολογούμενοι θα είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν αν φιλοξενούνται ή αν έχουν φιλοξενηθεί και από ποιους, αν πληρώνουν διατροφή, τον αριθμό παροχής ηλεκτροδότησης και υδροδότησης, τους λογαριασμούς σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, αγορές, γονικές παροχές, κληρονομιές ακινήτων, εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία, στοιχεία για πιστωτικές κάρτες και δάνεια, ασφάλιστρα για αυτοκίνητα και δίκυκλα, ασφαλιστικά προγράμματα, ασφάλιστρα για ακίνητα, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία, τραπεζικούς λογαριασμούς (προσωπικούς ή επαγγελματικούς) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπου περιλαμβάνονται και οι λογαριασμοί που άνοιξαν και έκλεισαν κατά τη διάρκεια των ελεγχόμενων ετών.

Στο έντυπο συμπεριλαμβάνεται δήλωση του φορολογουμένου για τα μετρητά που κατείχε σε νομίσματα κάθε μορφής. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί, θεωρείται από τον έλεγχο ότι ο/η φορολογούμενος/η, ο/η σύζυγός του και τα προστατευόμενα μέλη αυτών δεν είχαν στην κατοχή τους μετρητά κατά την έναρξη ή λήξη της αντίστοιχης ελεγχόμενης περιόδου ή χρήσης.

Με τα στοιχεία αυτά η εφορία θα προσδιορίζει το πραγματικό εισόδημα του φορολογουμένου, το οποίο είτε έχει αναλωθεί σε αγορές και δαπάνες είτε έχει χρησιμοποιηθεί προκειμένου να προσαυξηθεί η περιουσιακή του κατάσταση (αγορά ακινήτων, Ι.Χ. επιβατηκών κ.ά.).

Μάλιστα, στις περιπτώσεις που ο ελεγχόμενος αρνείται ή παραλείπει αναιτιολόγητα να δώσει πληροφορίες και στοιχεία για την εξακρίβωση του εισοδήματος, θα του επιβάλλεται πρόστιμο που, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, θα κυμαίνεται από 1.000 έως 50.000 ευρώ.

dimokratia