Έκθετα τα στοιχεία των φορολογουμένων από την Γ.Γ.Π.Σ.

Ελλαδα
Tools

forologikes diloseis anakates

Το ανώτερο προβλεπόμενο πρόστιμο, ύψους 150.000 ευρώ, επέβαλε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), επειδή δεν έλαβε ως όφειλε μέτρα ασφάλειας, με αποτέλεσμα «ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό παραβίασης προσωπικών δεδομένων» των φορολογουμένων για στοιχεία που αφορούν τουλάχιστον τα έτη από το 2000 έως και το 2012.

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, έκρινε ότι η Γ.Γ.Π.Σ., παρά την κρισιμότητα των δεδομένων που διαχειρίζεται, δεν διαθέτει κατάλληλα μέτρα ασφάλειας για την αποτροπή αθέμιτης πρόσβασης και διάδοσης των δεδομένων, ούτε μέτρα για την ανίχνευση και διερεύνηση τυχόν περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Κάλεσε τη Γ.Γ.Π.Σ. να λάβει τα αναγκαία μέτρα και να την ενημερώνει για την πορεία υλοποίησής τους.

Η Αρχή, σε ελέγχους που διενήργησε από τον Οκτώβριο του 2012 έως και το 2013 σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εμπορίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διαπίστωσε ότι ορισμένες από αυτές είχαν στην κατοχή τους μεγάλο πλήθος φορολογικών δεδομένων φυσικών προσώπων, τα οποία παρέπεμπαν ευθέως στη Γ.Γ.Π.Σ ως πηγή προέλευσης των δεδομένων και είχαν υποστεί ήδη παράνομη επεξεργασία, αφού βρέθηκαν στην κατοχή εταιρειών.

Η διαπίστωση αυτή, σύμφωνα με την Αρχή, έγινε κατόπιν επίπονης ανάλυσης, λόγω του όγκου των δεδομένων και της μορφής των ηλεκτρονικών αρχείων.

Η Αρχή συνεργάσθηκε με την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στο μέτρο που είχε ενδείξεις ότι τα ηλεκτρονικά αρχεία τηρούνταν σε σπίτια φυσικών προσώπων.

 

Τα ευρεθέντα προσωπικά (φορολογικά) δεδομένα περιλαμβάνουν:

- στοιχεία του εντύπου Ε1 για τα οικονομικά έτη από το 2003 έως και το 2009 και εν μέρει για το 2012,

- στοιχεία του εντύπου Ε2 για το οικονομικό έτος 2006,

- στοιχεία του εντύπου Ε9,

- στοιχεία του ΕΤΑΚ,

- στοιχεία της έκτακτης εισφοράς του ν. 3986/2011 για το οικονομικό έτος 2011,

- στοιχεία του μητρώου φορολογουμένων,

- στοιχεία των σημειωμάτων περαίωσης του έτους 2010 και

- στοιχεία τελών κυκλοφορίας οχημάτων για τα έτη από το 2006 έως και το 2012.

Enet, ΑΠΕ - ΜΠΕ