ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ……………………………………… 100

ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΡΑΤΟΝΟΜΙΑΣ ………………………….  108

ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ………………………………………….. 166

ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΤΖ …………….. 210 7222222

ΕΛΠΑ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ……………………………………………….. 10400

ΕΦΗΜΕΡΥΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ………………………………  1434

EXPRESS SRVICE …………………………………………………………   1154

HELLAS SERVICE …………………………………………………………   1057

ΙΑΤΡΟΙ S.O.S. ……………………………………………………………..  1016  

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ………………………………………………… 210 5212054

ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ……….. 197

ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Ε.Ε.Σ. …………………………………….…  210 7787807

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ …………………………………………  210 7793777

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ………………………………………………..  197

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ & ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ι.Κ.Α. ……………………………..…. 1434

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ………………………………………..…. 199

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΘΗΝΩΝ …………………………………………………..... 210 5284120

ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ …………………………………………………….. 210 4175158 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ……………………………….  109

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ …… 1434