Τηλεφώνου ……………………………..…… 121 + τα 3 πρώτα ψηφία του αριθμού

Ιδιωτικού τ/φ κέντρου ΟΤΕ …………. 129

Σταθερού καρτοτηλεφώνου ΟΤΕ….. 124

Δικτύου ύδρευσης …………………….…. 1022

Αμεση Επέμβαση Αποχέτευσης …… 1022

ΕΥΔΑΠ Ελληνικού …………………..….…..210 9648884

Βλάβες ΔΕΗ (Αγ. Δημήτριος) ………... 210 9711 595