KATASXESIS

Αν παίρνετε μισθό ή σύνταξη έως 1.000 ευρώ και παράλληλα χρωστάτε στην εφορία, είστε υπό μία έννοια τυχεροί.

Ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ορίζει ότι δεν μπορεί να γίνει κατάσχεση μισθού, σύνταξης ή ασφαλιστικού βοηθήματος έως 1.000 ευρώ και -ευτυχώς- παρά τις εισηγήσεις υπηρεσιακών παραγόντων για μείωση του συγκεκριμένου ορίου στα 600 ευρώ η ηγεσία του υπουργείου δεν υιοθετεί τις προτάσεις.

Παραμένει ωστόσο το γεγονός ότι το Δημόσιο μπορεί να βάλει χέρι σε μισθούς, συντάξεις, καταθέσεις, ακίνητα αλλά και απαιτήσεις στα χέρια τρίτων όπως ενοίκια, επιδοτήσεις ή γενικότερα πληρωμές που δικαιούται να εισπράξει ο οφειλέτης από τρίτους, προκειμένου να ανακτήσει ληξιπρόθεσμες οφειλές οι οποίες δεν έχουν μπει σε ρύθμιση, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι στην περίπτωση απαιτήσεων στα χέρια τρίτων τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης μπορούν να επιστρατευτούν εφόσον το χρέος υπερβαίνει τα 300 ευρώ, ενώ για τους μισθούς και τις συντάξεις ισχύει όριο προστασίας αποδοχών έως 1.000 ευρώ τον μήνα.

Αντίθετα, για τις καταθέσεις, σήμερα δεν υπάρχει κανένα όριο που να απαγορεύει στην εφορία να κάνει κατασχέσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών, γεγονός το οποίο, όπως σημειώνουν αρμόδια στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, μπορεί να οδηγήσει σε κατασχέσεις καταθέσεων ακόμα και 20 ή 50 ευρώ. «Οι εφορίες δεν γνωρίζουν το ύψος των καταθέσεων των φορολογουμένων στις τράπεζες και με αυτό το δεδομένο η εντολή κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού δεν αποκλείει το ενδεχόμενο κατάσχεσης ακόμα και μικροποσών», διευκρινίζεται χαρακτηριστικά.

Με αφορμή τις οδηγίες που δόθηκαν χθες για αποστολή ειδοποιητηρίων για τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 2,5 εκατ. φορολογούμενους, το Euro2day κωδικοποίησε τον οδηγό «επιβίωσης» απέναντι σε κατασχέσεις, για να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι από τι απειλούνται.

1. Ποια μέτρα εκτέλεσης λαμβάνονται για το μη ρυθμισμένο ληξιπρόθεσμο χρέος;

Για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο που δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή σε νομοθετική ρύθμιση μπορεί να ληφθούν, κατά την κρίση του προϊσταμένου της ΔΟΥ τα εξής μέτρα:

• Κατάσχεση απαιτήσεων του οφειλέτη που βρίσκονται στα χέρια τρίτων, δηλαδή κατάσχεση μισθών, συντάξεων, ενοικίων, επιδοτήσεων και τυχόν άλλων εισοδημάτων που δικαιούται να εισπράξει από τρίτους.

• Κατάσχεση κινητών περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, που βρίσκονται είτε στα χέρια του είτε σε χέρια τρίτων. Στο πλαίσιο αυτό, είναι δυνατή και η κατάσχεση ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικές καταθέσεις των οφειλετών.

• Κατάσχεση ακινήτων.

 

2. Μπορεί να γίνει κατάσχεση πρώτης κατοικίας;

Όχι. Η πρώτη κατοικία «προστατεύεται» από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς έως 31/12/2013.

 

3. Πότε και με ποιες προϋποθέσεις μπορεί να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά οφειλέτη του Δημοσίου;

Ποινική δίωξη μπορεί να ασκηθεί εφόσον το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς το Δημόσιο από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων και των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων, υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ και εφόσον η καθυστέρηση καταβολής υπερβαίνει τους 4 μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής.

 

4. Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό οφειλής προς το Δημόσιο, προς νομικά πρόσωπα και προς τρίτους για το οποίο δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα κατά τωνοφειλετών;

Δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης κατά οφειλετών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές βεβαιωμένες στις ΔΟΥ υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων και τρίτων ύψους μέχρι 300 ευρώ, πλην του μέτρου της κατάσχεσης απαιτήσεων των οφειλετών στα χέρια τρίτων. Η ρύθμιση δεν ισχύει για πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας καθώς και για οφειλές υπέρ ΟΤΑ.

 

5. Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για το οποίο δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων οφειλετών του Δημοσίου;

Δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικώς σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου εφόσον το ποσό αυτών, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μέχρι 1.000 ευρώ μηνιαίως.

Αν υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ (από μία ή περισσότερες πηγές), λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό αυτών και επιτρέπεται η κατάσχεση του 25% αυτών, όμως το εναπομένον ποσό από το σύνολό τους δεν πρέπει να είναι κατώτερο των 1.000 ευρώ.

 

6. Η έκθεση κατάσχεσης σημαίνει και πλειστηριασμό;

Όχι. Μετά την επιβολή της κατάσχεσης κινητού ή ακινήτου, ο προϊστάμενος της ΔΟΥ εκδίδει πρόγραμμα πλειστηριασμού, στο οποίο ορίζεται η ημερομηνία διενέργειάς του εντός συγκεκριμένης συντόμου προθεσμίας.

Εν τω μεταξύ, ο οφειλέτης του Δημοσίου μπορεί μετά από αίτησή του να υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής των χρεών ή σε ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση επιτυγχάνοντας και την αναστολή εκτέλεσης του σχετικού προγράμματος.

Η κυριότητα πλειστηριασθέντος ακινήτου μεταβιβάζεται στον υπερθεματιστή (σ.σ. αυτόν που έχει υποβάλει τη μεγαλύτερη προσφορά) μετά τη μεταγραφή της περίληψης της έκθεσης κατακύρωσης στο οικείο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο όπου υφίσταται. Μέχρι τότε η κυριότητα του ακινήτου παραμένει στον έως τότε κύριο του ακινήτου.

 

7. Μετά την επιβολή από το Δημόσιο ή από οποιονδήποτε τρίτο κατάσχεσης σε ακίνητο, μπορεί να επιβληθεί άλλη κατάσχεση για οφειλές προς το Δημόσιο στο ίδιο ακίνητο;

Ναι.

 

8. Είναι δυνατή η άρση κατάσχεσης και η εξάλειψη υποθήκης επί ακινήτου για χρέη προς το Δημόσιο;

Ναι, μετά την εξόφληση ή τη διαγραφή του χρέους για το οποίο επιβλήθηκε το μέτρο ή μετά την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο όργανο με συγκεκριμένους, κατά περίπτωση, όρους αποδέσμευσης.

Θα κατάσχουν όλα τα χρήματα των φορολογούμενων που χρωστούν πάνω από 1000 ευρώ...
 
Γενική έφοδο στους φορολογούμενους, που χρωστάνε στο δημόσιο, σάλπισε η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, με τον γενικό γραμματέα Εσόδων Χάρη Θεοχάρη να δίνει, σε έκτακτη σύσκεψη το μεσημέρι της Δευτέρας, τις σχετικές οδηγίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες το σχέδιο του οικονομικού επιτελείου είναι έως  τις 10 Μαρτίου να έχουν αποσταλεί ειδοποιητήρια σε 2,5 εκατομμύρια Έλληνες φορολογούμενους, που χρωστούν στην εφορία μίας ευγενική επιστολή – πρόσκληση για διευθέτηση των υποθέσεών τους.
 
Η πρώτη αυτή επιστολή θα είναι, λέγεται, «ευγενική» και μεταξύ των άλλων θα αναγράφεται το οφειλόμενο ποσό, καθώς και ένας 30ψήφιος, μοναδικός για κάθε φορολογούμενο, ειδικός κωδικός, με τον οποίο ο πολίτης θα μπορεί να κάνει τις συναλλαγές του, μέσω τράπεζας, με την εφορία του. Ο πολίτης θα μπορεί να επιλέξει, με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες – ανάλογα δηλαδή εάν υπάρχει κάποια ρύθμιση, ή ακόμη καλύτερα με την καταβολή όλου του ποσού - το χειρισμό της εκκρεμότητας.

Σε όσους δεν ανταποκριθούν, τότε θα σταλεί και μία δεύτερη επιστολή, με την οποία θα προειδοποιούνται ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία της προκατάσχεσης περιουσιακών τους στοιχείων, φυσικά σε πιο αυστηρό ύφος από την πρώτη! Εάν και τότε δεν υπάρξει ανταπόκριση τότε οι εφορίες θα προχωρούν σε κατασχέσεις. Ειδικά για το θέμα των μισθών – από τους οποίους θα μπορούν να παρακρατούν ποσά για αποπληρωμή χρεών – οι εφορίες θα κατάσχουν όλα τα χρήματα άνω των 1000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση που η εξέλιξη των δημόσιων οικονομικών πάνε χειρότερα, τότε το όριο θα καθοριστεί στα 600 ευρώ.

Παράλληλα στη σύσκεψη οριστικοποιήθηκε η εφαρμογή του προαναφερόμενου ειδικού κωδικού, με τον οποίο κάθε φορολογούμενος θα κάνει τις συναλλαγές του με την εφορία, μέσω τράπεζας. Περίπου από τον Μάιο, ο τρόπος αυτός θα είναι υποχρεωτικός, καθώς οι εφορίες θα διαθέτουν μόνο το δικαστικό τμήμα και το τμήμα ελέγχων.

Ο κωδικός θα είναι 30ψήφιος και τα πρώτα εννέα ψηφία του θα είναι το ΑΦΜ του φορολογουμένου.

Στη σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν κορυφαία στελέχη του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, υπήρξε έντονος προβληματισμός για την πορεία των εσόδων, με τον κ. Θεοχάρη να ξεκαθαρίζει ότι
«δεν υπάρχουν περιθώρια αποτυχίας» και πως εάν δεν επιτευχθούν οι στόχοι του πρώτου τριμήνου, τότε θα επιβληθούν νέα μέτρα.

Στελέχη, που μετείχαν στη σύσκεψη, επισήμαναν ότι πρέπει να διευκρινιστεί άμεσα εάν θα γίνει νέα ρύθμιση για όσους χρωστούν, καθώς ενέσκηψε αβεβαιότητα, μετά τις δηλώσεις του κ. Θεοχάρη ότι εξετάζεται ένα τέτοιο ενδεχόμενο – για το οποίο όμως η τρόικα δεν έχει δώσει ακόμη τη συγκατάθεσή της.

Πάντως οι στόχοι, που τέθηκαν, είναι αρκετά δύσκολοι. Στόχος του επιτελείου είναι να εισπραχθούν 1,9 δις ευρώ από τα ληξιπρόθεσμα προηγούμενων ετών μέσα στο 2013, όταν το 2012 εισπράχθηκαν 1,1 δις ευρώ.

Επίσης τέθηκε ως στόχος από τα νέα ληξιπρόθεσμα, αυτά που βεβαιώνονται αυτή τη χρονιά, να εισπράττεται ένα ποσοστό 24,4%, όταν πέρσι ο αντίστοιχος ρυθμός είσπραξης έτρεχε ,ε 16%!

Τέθηκε επίσης στόχος να καταβληθούν έως τις 31 Μαρτίου 740 εκατ. ευρώ σε δικαιούχους επιστροφών (από ΦΠΑ, φόρους εισοδήματος κλπ), ώστε να μην καταρρεύσει η αγορά...
 
protothema

FOITITES amfith

Υπόχρεοι να αποκτήσουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και να υποβάλλουν φορολογική δήλωση –με την οποία μπορεί να χρειαστεί να πληρώσουν- είναι σύμφωνα με νέα διάταξη εκατοντάδες χιλιάδες 18χρονοι, παρόλο που μπορεί ακόμα να πηγαίνουν σχολείο ή να σπουδάζουν!

Σύμφωνα με την νέα φορολογική νομοθεσία όλοι οι νέοι που έχουν κλείσει τα 18 πρέπει να υποβάλλουν την δήλωση τους.

Οι δηλώσεις αυτές βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας θα «χρεώνονται» αυτόματα κατά την εκκαθάριση τους με το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα των 3.000 ευρώ.

Επομένως θα θεωρούνται ότι υπερέβησαν το ανώτατο όριο ετήσιου εισοδήματος των 2.900 ευρώ που ισχύει για τα προστατευόμενα τέκνα και έτσι δεν θα αναγνωρίζονται ούτε σαν προστατευόμενα μέλη.

Αποτέλεσμα αυτού θα είναι να θεωρούνται ότι απέκτησαν τεκμαρτό εισόδημα 3.00 ευρώ το 2012, το οποίο είναι μεν αφορολόγητο, αλλά θα πρέπει να καλυφθεί κατά 25% με αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών!

Αλλιώς θα πρέπει ο 18χρονος, που συντηρείται από την οικογένεια του, να πληρώνει φόρο 10% των 25% των 3.000 ευρώ που δεν θα έχει καλύψει από τις αποδείξεις.

Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει βέβαια ότι μέσω... τεράστια γραφειοκρατίας μπορεί να «αποδείξει» ότι δεν είναι... ελέφαντας, όμως και αυτό ενδέχεται να πρέπει να γίνει μετά την υποβολή της δήλωσης και την εκκαθάριση και εφόσον πειστεί ο εφοριακός.

el typos

akinita

Ο ενιαίος φόρος που δρομολογείται στα ακίνητα θα επιβληθεί σε όλα, ανεξάρτητα από το αν είναι συνδεδεμένα με τη ΔΕΗ ή όχι. Μια τέτοια εξέλιξη θα υποχρεώσει όλους τους ιδιοκτήτες να πληρώσουν φόρο, τη στιγμή που το ποσοστό των κενών ακινήτων αυξάνεται συνεχώς.

Υπολογίζεται ότι το 40 – 50% των εμπορικών καταστημάτων σε κεντρικές εμπορικές οδούς είναι σήμερα άδεια, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των κενών διαμερισμάτων περιορίζεται σε 20%.

Όπως αναφέρει η Καθημερινή, στα γραφεία, ιδίως τα μικρά διαμερίσματα που χρησιμοποιούνταν ως επαγγελματικοί χώροι, το ποσοστό των κενών ακινήτων κυμαίνεται μεταξύ 50-60%.

 Η επικαιροποίηση του ΜΠΔΣ παγιώνει την αφαίμαξη των μισθωτών – συνταξιούχων και την κατεδάφιση των κοινωνικών παροχών μέχρι το 2014. Ανοίγει παράθυρο για περαιτέρω περικοπές στη συνέχειαΦΟΡΟΙ

Η μεγάλη αρπαγή από μισθούς, συντάξεις και φόρους συντελείται φέτος και του χρόνου φτάνονταςσυνολικά στα 13,2 δισ. ευρώ σε σύνολο 13,4 δισ. της τετραετίας, ενώ αφήνουν ανοιχτό παράθυρο για νέα μέτρα στην επόμενη διετία 2015 -2016.

Το εμπροσθοβαρές επικαιροποιημένο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής της χρονικής περιόδου 2013-2016 κατατέθηκε χθες στη Βουλή και η ψήφισή του είναι προαπαιτούμενο για την εκταμίευση της δόσης των 2,8 δισ. ευρώ του Φεβρουαρίου. Η επόμενη δόση των 2,8 δισ. ευρώ θα εκταμιευτεί τον Μάρτιο μετά τον τελικό έλεγχο από τους επικεφαλής της τρόικας.

Μέσα στη διετία 2013-2014 θα πληρώσουμε φόρους 3,62 δισ. ευρώ, ενώ οι δαπάνες θα περιοριστούν κατά 9,62 δισ. ευρώ. Το συνολικό πακέτο μέτρων της διετίας είναι 13,2 δισ. ευρώ και στη συνέχεια βλέπουμε…

ΦΟΡΟΙ-2

Ενδεικτικό είναι ότι η τρόικα απαιτεί, και αυτό αποτυπώνεται στο Μεσοπρόθεσμο, τη δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος 0,3% του ΑΕΠ από φέτος και τη μείωση του ελλείμματος στο 4,5% έναντι προηγούμενου στόχου 5,5%. Τα κύρια χαρακτηριστικά της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης είναι:

1. Το Πρόγραμμα είναι εμπροσθοβαρές και από το σύνολο των μέτρων 13,4 δισ. της τετραετίας τα 9,5 δισ. μας επιβαρύνουν φέτος, τα υπόλοιπα 3,7 δισ. του χρόνου, για το 2015 προβλέπεται μια ελάφρυνση 37 εκατ. ευρώ (!) και το 2016 πάμε πάλι σε επιβάρυνση 158 εκατ. ευρώ.

2. Από τα 13,4 δισ. τα 9,7 δισ. προέρχονται από τη μείωση των δαπανών, ουσιαστικά από τις περικοπές μισθών και συντάξεων, ενώ τα 3,6 δισ. αφορούν νέους φόρους.

3. Αυξάνουν οι φόροι για το 2013 και από 1,17 δισ. του αρχικού στόχου του προϋπολογισμού και 1,7 δισ. του μνημονιακού στόχου, τώρα ανεβαίνουν στα 2,15 δισ. ευρώ. Το φορολογικό βάρος δεν περιορίζεται ούτε το 2014, καθώς οι φόροι που θα πληρωθούν ανέρχονται σε 1,47 δισ. ευρώ.

4. Το 2015 οι φόροι που… αποκαλύπτονται είναι μόλις 12 εκατ. ευρώ και το 2016 μηδενίζονται. Εν τούτοις η διετία 2015-2016 παραμένει ανοιχτή ως προς το σκέλος νέων μέτρων κι όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στο Μεσοπρόθεσμο «θα καλύψει τη μικρή δημοσιονομική διόρθωση που ενδέχεται να προκύψει». Ουσιαστικά αφήνει παράθυρο για νέα μέτρα.

5. Το μεγάλο μαχαίρι πέφτει στις φετινές δαπάνες, οι οποίες θα μειωθούν κατά 7,4 δισ. ευρώ, ενώ του χρόνου περιορίζονται 2,2 δισ. ευρώ. Τα μεγαλύτερα θύματα του 2013 είναι οι συνταξιούχοι, από τους οποίους το κράτος θα υφαρπάξει 4,8 δισ. ευρώ. Ενώ άλλο 1,1 δισ. ευρώ θα κοπεί από τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα. Και το αμέσως επόμενο κομμάτι απωλειών εστιάζεται στην υγειονομική περίθαλψη από όπου μόνο φέτος θα κοπούν 455 εκατ. ευρώ και του χρόνου 620 εκατ. ευρώ.

6. Μόνο από την κατάργηση των δώρων, οι συνταξιούχοι χάνουν 1,67 δισ. ευρώ και οι δημόσιοι υπάλληλοι 431 εκατ. ευρώ. Οι συνταξιούχοι με μηνιαία σύνταξη άνω των 1.000 ευρώ θα χάσουν συνολικά 1,1 δισ. ευρώ.

7. Οι αγρότες χάνουν 673 εκατ. ευρώ από την κατάργηση των δώρων.

8. Η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης κατά δύο έτη (στο 67ο από το 65ο έτος) προκαλεί απώλειες 631 εκατ. ευρώ για όσους είχαν σκοπό να αποχωρήσουν από την εργασία τους, αυξάνοντας ισόποσα τα κονδύλια που εξοικονομεί ο προϋπολογισμός.

9. Οι αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές που θα βαραίνουν τους νεοεισερχόμενους δημοσίους υπαλλήλους δίνουν έσοδα 608 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό του 2013.

10. Στη μνημονιακή Ελλάδα της φτώχειας οι δαπάνες για την υγεία, όπως είναι φυσικό, περικόπτονται κατά 390 εκατ. ευρώ.

11. Το μεγαλύτερο κονδύλι από τα αποκαλυπτόμενα μέτρα του Μεσοπρόθεσμου θα προέλθει από τη φορολόγηση των τόκων στις καταθέσεις (15% από 10%) και θα φτάσει συνολικά στα 237 εκατ. ευρώ το 2013.

12. Η περίφημη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία δεν έχει καν σχεδιαστεί μέχρι σήμερα, εκτιμούν ότι θα τους αποδώσει 816 εκατ. ευρώ το 2014.

13. Ο φόρος πολυτελείας θα αποδώσει από του χρόνου 142 εκατ. ευρώ.

14. Ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος αναθεωρείται προς τα πάνω και από μηδενικός απαιτείται πλέον να φτάσει στο 0,3% του ΑΕΠ. Για το 2016 προβλέπεται πλεόνασμα 3,2% έναντι προηγούμενου στόχου 4,5%.

15. Το εμπροσθοβαρές Μεσοπρόθεσμο με τα νέα μέτρα εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε βελτίωση του ελλείμματος, δηλαδή μείωση στο 4,5% έναντι προηγούμενου στόχου 5,5% για το 2013.

16. Το επικαιροποιημένο Μεσοπρόθεσμο αυξάνει τα μέτρα κατά 162 εκατ. ευρώ φέτος κι επειδή το βάρος πέφτει στο 2013 για το επόμενο έτος οι παρεμβάσεις θα αποδώσουν 486 εκατ. λιγότερα.

Metra

Ελ. Κωσταρέλου – Μάρ.Χριστοδούλου

forosok

Φοροκυνηγητό για όσους έχουν αλλά δεν πληρώνουν τους φόρους τους ετοιμάζεται να εξαπολύσει το υπουργείο Οικονομικών.

Διαπιστώνοντας την οικονομική αδυναμία στην οποία έχουν περιέλθει οι πολίτες, επιχειρεί να εντοπίσει και να κατασχέσει καταθέσεις και εισοδήματα από ενοίκια των οφειλετών.

Από την Δευτέρα και κάθε μέρα ο νέος γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης θα πραγματοποιεί επισκέψεις στις 40 μεγαλύτερες ΔΟΥ της Αττικής (που αποφέρουν άνω του 50% των συνολικών εσόδων της χώρας) αλλά και μεγάλες ΔΟΥ της Περιφέρειας, σε Ηράκλειο, Πάτρα,  Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη και Ρόδο, θέτοντας στους εφόρους σαν στόχο να εισπράξουν φόρους από όσους χρωστούν αλλά δεν πληρώνουν.

Οι εφοριακοί από πλευράς τους θα του επισημάνουν πως οι ΔΟΥ έχουν αποδεκατισθεί και παρότι έχουν εντοπίσει τεράστιες περιουσίες που κρύβονταν σε εταιρείες κι off-shore, οι οφειλέτες «διαφεύγουν» γιατί κερδίζουν χρόνο με τους δικηγόρους τους, ενώ οι υπάλληλοι δεν επαρκούν για να επισπευσθούν οι διαδικασίες..

Με τις «πάγιες» οδηγίες που έχουν οι έφοροι, θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα σε διασταυρώσεις για τον εντοπισμό της κινητής και ακίνητης περιουσίας παλαιών και νέων οφειλετών. Ακολούθως θα πρέπει να ξεκινήσουν αλληλογραφία (συχνά με επιχειρήσεις-φαντάσματα ή με «αχυράνθρωπους») και εν συνεχεία να προχωρήσουν σε διαδικασίες κατάσχεσης για ό,τι βρουν στο όνομα του οφειλέτη: εισπραττόμενα ενοίκια, καταθέσεις, ακίνητα, ενώ μπορούν να δεσμεύσουν και το 25% μισθών ή συντάξεων (εφόσον ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ) ακόμα και σε μικρούς οφειλέτες.

Σε όσους χρωστάνε πάνω από 5.000 ευρώ θα ασκούνται και ποινικές διώξεις εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν εμφανίζεται καν για να αιτιολογήσει την αδυναμία πληρωμής, στην οποία έχει περιέλθει.

newmoney

akinhta

Συμφωνία επήλθε μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων για το νέο σύστημα φορολόγησης των ακινήτων. Κατά τη χθεσινή σύσκεψη στο υπουργείο Οικονομικών αποφασίστηκε ότι ο νέος ενιαίος φόρος θα εφαρμοστεί με αφορολόγητο όριο 50.000 ευρώ επί της αντικειμενικής αξίας. Οι συντελεστές θα έχουν αφετηρία το 0,1% και θα φτάνουν μέχρι το 2%.

Με αφορολόγητο όριο 50.000 ευρώ αντικειμενικής αξίας θα εφαρμοστεί ο νέος ενιαίος φόρος σε όλα τα ακίνητα, ενώ οι συντελεστές θα ξεκινούν από το 0,1% και θα φτάνουν έως το 2%.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διακομματική επιτροπή για την κατάρτιση του νέου συστήματος φορολόγησης των ακινήτων, η οποία συνεδρίασε χθες υπό τον υφυπουργό Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη, συμφώνησε ο ενιαίος φόρος να υπολογίζεται με κλίμακα στην οποία θα υπάρχει αφορολόγητο όριο και συντελεστές χαμηλότεροι του 2%. Με την καθιέρωση του αφορολόγητου των 50.000 ευρώ, εκτιμάται ότι περίπου 1.000.000 ιδιοκτήτες δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ φόρο.

Πιο αναλυτικά, χθες υπήρξε ομοφωνία ως προς τη θεσμοθέτηση του αφορολογήτου, ενώ οι τελικές αποφάσεις για τους φορολογικούς συντελεστές και τον τρόπο φορολόγησης των αγροτεμαχίων αναμένεται να ληφθούν την ερχόμενη Τετάρτη σε νέα σύσκεψη της διακομματικής επιτροπής υπό τον υπουργό Οικονομικών Γ. Στουρνάρα.
Αφορολόγητο 50.000 ευρώ στα ακίνητα

Ο νέος φόρος, τον οποίο θα κληθούν να πληρώσουν στο δεύτερο εξάμηνο του έτους νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, θα αντικαταστήσει το Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Ακινήτων και τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας, με στόχο ετήσια έσοδα 3 δισ. ευρώ. Βέβαια φέτος από τον ενιαίο φόρο τα έσοδα θα είναι αισθητά χαμηλότερα, αλλά δεν θα προκύψει κενό στον προϋπολογισμό, καθώς εντός του έτους θα εισπραχθούν οι Φόροι Ακίνητης Περιουσίας των ετών 2010-2012 και οι δύο τελευταίες δόσεις του ΕΕΤΗΔΕ του 2012 . Για το 2014, όμως, θα απαιτηθούν νέες αλλαγές στον ενιαίο φόρο ώστε να εισπραχθούν οπωσδήποτε 3 δισ. ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, στη χθεσινή συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής οι εκπρόσωποι των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση (Α. Παναγόπουλος και Απ. Βεζυρόπουλος από τη ΝΔ, Α. Μακρυπίδης από το ΠΑΣΟΚ και Δημ. Χατζησωκράτης, Γ. Ιωαννίδης από τη ΔΗΜΑΡ) συμφώνησαν με τον υφυπουργό Οικονομικών για την καθιέρωση αφορολογήτου ορίου στον ενιαίο φόρο ακινήτων.

Ανοιχτό παραμένει το θέμα της κλίμακας, αν και συμφωνήθηκε ότι ο ανώτερος συντελεστής για τα φυσικά πρόσωπα θα είναι χαμηλότερος από 2% και ο πρώτος συντελεστής θα ξεκινά από το 0,1%.

Επίσης εξετάζεται το ενδεχόμενο ο συντελεστής 2% να επιβληθεί σε ακίνητη περιουσία υψηλότερη π.χ. των 10 εκατ. ευρώ, για συμβολικούς λόγους στα πρότυπα του φόρου Ολάντ για τους πολύ πλούσιους.

 

Αγροί - βοσκότοποι

Στον νέο φόρο θα υπαχθούν όλες οι κατηγορίες ακινήτων που κατέχουν τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή διαμερίσματα, μονοκατοικίες, κτίρια επαγγελματικής στέγης και λοιπές κατηγορίες κτισμάτων, οικόπεδα εντός σχεδίων πόλεων, εκτάσεις γης εκτός σχεδίων πόλεων (αγροί, αγροτεμάχια, βοσκότοποι κ.λπ.).

Για τους αγρούς, τα αγροτεμάχια, τους βοσκότοπους και τις λοιπές εδαφικές εκτάσεις εκτός σχεδίων πόλεων θα ισχύει ξεχωριστή κλίμακα υπολογισμού του φόρου, η οποία δεν έχει ακόμα καθοριστεί.

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση η επιτροπή επεξεργάστηκε προτάσεις φορέων και πολιτών, ενώ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο, «στόχος είναι η δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους, μέσω της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης και της μείωσης της επιβάρυνσης των φυσικών προσώπων με προοδευτική κλίμακα φορολόγησης».

 

Παραδείγματα
Ελαφρύνσεις για κατοικίες μικρής και μεσαίας αξίας

Ατομικά για κάθε φυσικό πρόσωπο θα γίνεται ο υπολογισμός του νέου φόρου με βάση συγκεκριμένη φορολογική κλίμακα, στην οποία το πρώτο κλιμάκιο θα αφορά φορολογητέα αξία μέχρι 50.000 ευρώ και θα είναι αφορολόγητο. Για ζευγάρι θα ισχύει συνολικό αφορολόγητο 100.000 ευρώ. Το τμήμα της αξίας το οποίο βρίσκεται πάνω από το αφορολόγητο όριο θα φορολογείται κλιμακωτά με βάση 6-8 κλιμάκια και αντίστοιχους συντελεστές φόρου που θα ξεκινούν από το 0,1%. Με το νέο σύστημα προκύπτουν ελαφρύνσεις για ακίνητα μικρής και μεσαίας αξίας σε σχέση με το έκτακτο τέλος όπως φαίνεται στα ακόλουθα παραδείγματα:

Διαμέρισμα 80 τ.μ. 5ετίας σε περιοχή με τιμή ζώνης 1.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Αντικειμενική αξία ακινήτου 80.000 ευρώ. Εκτακτο τέλος ακινήτων που εισπράττεται μέσω της ΔΕΗ: 387 ευρώ.

Ενιαίος Φόρος Ακινήτων: Με την εφαρμογή συντελεστή 0,1% για ακίνητη περιουσία αξίας από 50.001 έως 100.000 ευρώ ο φόρος θα ανέλθει σε 50 ευρώ.

Διαμέρισμα 100 τ.μ. 3ετίας σε περιοχή με τιμή ζώνης 1.200 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Αντικειμενική αξία ακινήτου 100.000 ευρώ.

Εκτακτο τέλος ακινήτων: 625 ευρώ. Ενιαίος Φόρος Ακινήτων. Με την εφαρμογή συντελεστή 0,1% για ακίνητη περιουσία αξίας από 50.001-100.000 ευρώ ο φόρος διαμορφώνεται σε 50 ευρώ.

Κ. Τσαχάκης, ethnos

Περισσότερα Άρθρα...